Gå videre til innhold

Pressemelding -

Bondelaget tror på godt samarbeid med ny statsråd

Olaug Bollestad (KrF) ble i dag presentert som landets nye Landbruks- og matminister. Bondelaget ser fram til samarbeid om framtiden til norsk matproduksjon.

- Jeg vil gratulere Bollestad med jobben som statsråd for Norges viktigste næring. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med henne og KrF om videreutvikling av norsk matproduksjon, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Bartnes viser til at Bollestad og regjeringen har et stort ansvar å forvalte. I tillegg til å produsere rein og trygg mat, bidrar mangfoldet i landbruket til bosetting og sysselsetting i nesten alle landets kommuner, og skaper verdier for 140 milliarder hvert år.

- Vi forventer at Bollestad er sitt ansvar bevisst. Vårt inntrykk er at vi nå får en Landbruks- og matminister med et genuint engasjement for landbruket. Hun har tidligere stått opp for landbruket i Stortinget og er også nestleder i et parti som har omtalt seg selv som «landbruksgarantister», sier Bartnes.

Regjeringsplattformen blir styrende for den jobben som Bollestad nå skal gjøre i Landbruks- og matdepartementet. Plattformen sikrer at de viktigste prinsippene som norsk landbrukspolitikk er bygget på mot nye angrep fra den blå regjeringen. Et velfungerende importvern, jordbruksavtaleinstituttet, markedsregulering og en eiendomspolitikk som sikrer en selveiende bonde skal ligge fast.

- Det er bra. Vi har likevel sagt at vi savner en klar ambisjon på næringas vegne i plattformen. Vi er en av landets største fornybare næringer, og sammen med den nye statsråden tror vi at vi kan finne løsninger som gjør landbruket til en viktig del av framtidas grønne næringsliv, avslutter Bartnes.   

Emner


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Lise Boeck Jakobsen

Lise Boeck Jakobsen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 97599866
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 61.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 13 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag
Hollendergata 5
0135 Oslo