Skip to main content

En avgjørende dag for norske bønder

Pressemelding   •   nov 25, 2020 14:00 CET

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes i fjøset i Steinkjer. Markedsregulator Nortura må ta imot kjøtt fra bønder. Forslaget som nå er stoppet, ville medført at Nortura i perioder med overskudd, måtte ta i mot hele slakt fra andre slakterier.

Det blir ikke dobbel mottaksplikt på kjøtt for markedsregulator Nortura. – Dette er bra fordi vedtaket holder fast ved kjernen i mottaksplikten. Den skal være en risikoavlastning for bøndene, ikke for industrien, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

For ett år siden foreslo Landbruks- og matdepartementet flere endringer i markedsreguleringen for jordbruket. Ett av forslagene var å innføre dobbel mottaksplikt på kjøtt. Det vil si at markedsregulator har plikt til å ta imot slakt ikke bare fra alle primærprodusenter, men i visse situasjoner også fra andre slakterier. Nå er det klart at dobbel mottaksplikt ikke blir innført, og det er Bondelaget glade for. 

I vårt høringssvar vektla Bondelaget at flere av forslagene LMD har sendt på høring ikke bidrar til risikoavlastning for primærprodusenten. «Flere av forslagene, blant annet dobbel mottaksplikt på kjøtt, overfører risiko fra uavhengige industriaktører og over på den norske bonden, gjennom markedsreguleringen finansiert av primærprodusentene.»

-Det er bra at vi ble hørt. Dobbel mottaksplikt for kjøtt ville være konkurransevridende til fordel for andre industriaktører enn markedsregulator, sier Bartnes, og slår fast at i praksis ville det betydd en sentralisering av norsk landbruk og en svekkelse av den politiske målsettingen om å ha et landbruk over hele landet.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier de har lyttet til jordbrukets organisasjoner som var tydelige på at dobbel mottaksplikt ville svekke Norturas evne til å ivareta det samfunnsoppdraget de har som markedsregulator.

- Markedsregulering er et viktig verktøy for bonden. Det reduserer risikoen slik at bonden får solgt råvaren sin og får sikkerhet for pris, uavhengig av størrelsen på produksjonen og hvor i landet de bor. På den måten bidrar mottaksplikten til at det er mulig å ha et landbruk over hele landet, sier Bartnes.

Samtidig sikrer markedsbalansering industrien stabil tilførsel av råvarer og forbruker et norsk matmangfold og stabile priser.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.