Gå videre til innhold
Bondelagsleder Bjørn Gimming er fornøyd med at de konkurransepolitiske tilskuddene i meierisektoren endres.
Bondelagsleder Bjørn Gimming er fornøyd med at de konkurransepolitiske tilskuddene i meierisektoren endres.

Pressemelding -

Endringer av konkurransepolitiske tilskudd i melkesektoren på høy tid

- Jeg er bekymret for den økonomiske bærekraften i prisutjevningsordningen for melk, selv om regjeringens endringsforslag er riktige steg i rett retning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

I dag kom regjeringens forslag til endringer i de tre konkurransepolitiske tilskuddene innenfor prisutjevningsordningen for melk. Regjeringen foreslår å fjerne distribusjonstilskuddet, beholde det generelle tilskuddet og justere ned tilskuddet for kapitalgodtgjørelse.

- Prisutjevningsordningen for melk er avgjørende for melkeproduksjon over hele landet. Det sikrer blant annet vår nordligste melkebonde i Finnmark. Kostnadene til disse tilskuddene tynger ordningen, gir dårligere konkurransekraft og begrensninger på melkepris til bonde. Jeg er tydelig på at det som gjenstår av tilskudd etter regjeringens forslag må bli finansiert over statsbudsjettet, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Regjeringen foreslår å fjerne distribusjonstilskuddet som går til de som produserer og distribuerer flytende produkter (Q-meieriene og Røros meieriet).

- Jeg er fornøyd med at distribusjonstilskuddet blir fjernet. Mye har hendt siden dette tilskuddet ble etablert for tjue år siden (2004), det er ikke lenger et faglig grunnlag for å beholde det. Dette har aktørene i markedet vært kjent med siden Landbruksdirektoratets utredning om saken i 2021, fortsetter Gimming.

Konkurransekraften til norsk melk er viktig

Regjeringen foreslår å redusere tilskuddet til kapitalavkastning. De vil øke det generelle tilskuddet, men setter et tak for hvor mye som kan betales ut totalt.

- Det er konkurranse i melkemarkedet i dag, og et stort mangfold av mindre meierier/osteprodusenter har blant annet dukket opp. Det store flertallet her mottar ikke disse tilskuddene. Det er naturlig at en endret konkurransesituasjon også gir endringer i de konkurransepolitiske tilskuddene. Fokuset må ligge på utfordringene i dagens marked, ikke hvordan det var for tjue år siden, understreker Bjørn Gimming.

- Jeg mener det ikke er nødvendig å videreføre, og styrke, det generelle tilskuddet, men det er bra at det blir satt en ramme for det. Vi registrerer også at tilskuddet til kapitalavkastning blir redusert. Vi er enige i at det ikke er faglig belegg for den størrelsen tilskuddet har i dag, sier Gimming.

Regjeringen tar sikte på at endringene skal gjelde fra 1.1.2024. Bondelaget mener endringene bør gjøres fra 1. juli, slik den opprinnelige tidsløypen for utredningen av tilskuddene, la grunnlaget for. Den totale summen som går til de konkurransepolitiske tilskuddene vil bli noe redusert.

- Vår bekymring for prisutjevningsordningen framover er ikke ivaretatt i regjeringens forslag. Tiltakene skal fortsatt finansieres over prisutjevningsordningen og dermed melkeprisen til bonden. Det er ikke bærekraftig over tid, og i framtida må tiltakene bli finansiert over statsbudsjettet, avslutter Bjørn Gimming.

Regjeringens forslag skal nå ut på høring.

Dette er prisutjevningsordningen for melk (PU):
- Prisutjevningsordningen for melk sikrer at melkebonden i distriktene som ikke har tilgang på de store markedene for drikkemelk i store befolkningssentre, også får omsatt sin melk – til samme pris.
- Dette er, sammen med kvoteordningen med 14 produksjonsregioner, det kraftigste verktøyet for å sikre melkeproduksjon i hele landet.

Emner


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 61.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 13 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60 .000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag
Hollendergata 5
0135 Oslo