Gå videre til innhold
Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag
Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag

Pressemelding -

- Ikke reelle tapstall

- Rovdyrtapet går ned fordi rovdyrpolitikken i stor grad skyver sauen ut av utmarksbeitene, sier styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner.


- Det er positivt at færre husdyr blir tatt av rovdyr, men måten det skjer på skyldes ikke en rovdyrpolitikk som fungerer. Det skjer fordi vi har en rovdyrpolitikk som prioritere rovdyr foran beitebruk, og der beitebruken går ned, sier Einar Frogner.


I dag kom de foreløpige tallene for rovdyrtap i årets beitesesong. Tallene viser 20 prosent færre skader på husdyr enn på samme tid i 2015. Klima- og miljøministeren hevder at dette viser at rovdyrpolitikken fungerer.


- Enkeltbonden som har mista store deler av besetninga si til rovdyr eller som har måtte ha sauen på innmarksbeite i sommer på grunn av rovdyrfaren, vil være uenig i påstanden om at politikken fungerer, sier Einar Frogner.

- Dersom Helgesen ønsker å redusere tapstallene, må jervebestanden redusere til bestandsmålet og hannbjørner og streifulv må tas ut før beitesesongen. Slik det er nå er presset på den norske beitenæringa langt høyere enn det som er politisk vedtatt, og det truer beitenæringa og matproduksjonen i flere områder av landet, sier Frogner.


Tapstallene som Miljødirektoratet offentliggjorde i dag er foreløpige, og det er fortsatt noen uker igjen av beitesesongen.


- Det er dessverre slik at det er mye tap til rovdyr i slutten av sesongen. Vi får håpe at skadetallet holder seg lavt ut sesongen, avslutter Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Kontaktperson:

Styremedlem Einar Frogner tlf. 976 96 163

Related links

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60 .000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag

Hollendergata 5
0135 Oslo