Skip to main content

Kampen om å drive med ulv inntil ulvesona

Pressemelding   •   jan 15, 2021 13:17 CET

Gjennom tre filmer følger vi beitesesongen på Landet gård i Østerdalen, hvor uroen for rovviltangrep preger bonden.

Sauebonde Ingvald Landet (41) er 13. generasjon på gården i Østerdalen. Nå kjemper han en kamp om å få drive med sauehold samtidig som trykket fra rovdyra stadig øker.

Norges Bondelag har fulgt Ingvald og sauene hans gjennom hele beitesesongen 2020. Gjennom tre filmer får vi se nytt liv i lamminga på våren, at sauene slippes på utmarksbeite på fjellet, og sanking på høsten. Ingvald Landet sier han aldri har angra på at han tok over garden, men at det ligger en uro og lurer: Den gnagende mistanken/frykten for rovdyrangrep.

Se den første filmen her.  Filmen om beiteslipp kommer på søndag, og filmen om sanking av sauen fra fjellet, kommer på tirsdag. 

– Rovdyrdebatten er ofte svart/hvitt. For eller imot. Men dette dreier seg om mennesker, lokalsamfunn, om bruke beiteressursene og gi god dyrevelferd til dyra, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. – Derfor er det verdifullt at vi har fått følge Ingvald gjennom dette året.

– Jeg håper mange har lyst til å se filmene og få en innsikt i hvordan det er å drive med sau på utmarksbeite nær rovdyr, sier Bartnes.

Klima- og miljødepartementet overkjører gang på gang de lokale rovviltnemndenes vedtak. Dette går ut over den lokale forankringen og tilliten til rovdyrforvaltningen. Dette har ført til at vi i dag ligger over det vedtatte bestandsmålet for ulv. Byrdene av denne politikken bærer befolkningen, lokalsamfunnet og beiteområdene inni og nær ulvesona.

Blir ikke hørt

- Vi som lever med rovdyrene tett innpå oss, sliter med å kjenne oss igjen i hvordan sentrale politikere fremstiller resultatet av egen politikk og hvordan de beskriver situasjonen fra sentralt hold, sier Ingvald Landet i filmen.

Filmene om beiteslipp og sanking, mer bakgrunnsinfo om rovdyr og beitedyr finner du på bondelaget.no 

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.