Gå videre til innhold
Krever større statlig innsats mot MRSA

Pressemelding -

Krever større statlig innsats mot MRSA

- Bonden må ha erstatningsordninger som står i forhold til ambisjonsnivået for MRSA, sier lederen i Norge Bondelag.

- Norske myndigheter har verdens mest ambisiøse strategi for å hindre antibiotikaresistente bakterier i svineholdet. Ambisjonen deler vi, men staten kan ikke skyve regninga over på den enkelte bonden, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

NRK Brennpunkt satte tirsdag kveld fokus på antibiotikaresistente bakterier, MRSA som blir en stadig større trussel mot folkehelsa. MRSA er ikke en dyresjukdom, men gris kan bære denne bakterien etter smitte fra mennesker. Norske myndigheter har som eneste land i verden satt seg mål å ha et MRSA-fritt svinehold.

Utilstrekkelige erstatningsordninger

- Dagens erstatningsordninger er utilstrekkelige. En smågrisprodusent som må slakte ned hele besetninga si må selv ta 80-90 prosent av regninga for produksjonstapet sitt, sier Lars Petter Bartnes.

Slik regelverket er i dag er det et vilkår om at det foreligger vedtak fra Mattilsynet om avlivning for å utløse rett til erstatning ved sanering. Problemet er at man kan risikere at det påvises smittestoffer i fjøs uten dyr. Er det ikke dyr i fjøset blir det selvsagt ikke noe vedtak om avlivning. Bonden er likevel nødt til å sanere, og da for egen regning.

- Dette eksempelet viser også at erstatningsordninga ikke fungerer. Å sanere for egen regning kan innebære å ta opp millionlån og er et rent tap for bonden. For den enkelte kan det være et være eller ikke være. Det kan ikke være slik at bonden ved å ta et ansvar for folkehelsa risikerer å gå konkurs, understreker Bartnes.

Bønder slurver ikke!

Landbruksminister Jon Georg Dale sa i et intervju med Stavanger Aftenblad tirsdag at ”erstatningsordningene må være slik at det ligger et betydelig ansvar på bonden selv. De må innrettes slik at det blir en økonomisk belastning for den bonden som slurver”. Det reagerer Lars Petter Bartnes sterkt på.

- Det er ingen bønder som er tjent med å slurve med husdyrholdet sitt. At landbruksministeren insinuerer noe annet framstår for meg som ansvarsfraskrivelse, sier Bartnes.

Han understreker også at landbruket ikke kan være alene om å gjøre en innsats for å hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier.

- Det er viktig å huske på at landbruket står for en liten andel av den samla antibiotikabruken i Norge. Jeg vil oppfordre alle til å ha et mer bevisst forhold til bruk av antibiotikabruk. Å holde MRSA-bakteriene ute er et felles ansvar, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Kontakt Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag tlf 900 84 576

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60 .000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag
Hollendergata 5
0135 Oslo