Gå videre til innhold
Nasjonale turistveier gror igjen.

Pressemelding -

Nasjonale turistveier gror igjen.

 - Det blir ikke mye utsikt igjen for turistene om ikke utmarksbeite intensiveres, sier forsker PhD ved Norsk institutt for skog og landskap, Anders Bryn.

På den internasjonale landbruks- og matmessen Grüne Woche har Nasjonale turistveier blitt tatt opp i næringslivsdelegasjonen som et viktig knutepunkt for samarbeid mellom reiseliv, arkitektur, samferdsel og matprodusenter.

- Norske bønder og matprodusenter er inne i en drivende utvikling. Stadig flere turister får servert mat med regional tilknytning, men vi må huske på at ikke en lokalmatprodusent kan holde alle utsikter fri, men er avhengig av aktive matprodusenter omkring seg, sier Nils T Bjørke.

I følge forskningsrapporten er utsikten langs mange av de 18 Nasjonale turistveiene betinget av slått, beiting og rydding knyttet til landbruk og produksjon av norsk melk, ost, lam og storfe.

Men nå er det stor fare for gjengroing langs flere av Norges vakreste og mest spektakulære strekningen.

Forskeren ved Skog og Landskap trekker spesielt frem Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal.

- Her kan så mye som 40 prosent av landskapet innen 50 meter fra veien gro igjen med skog. Tallene for Lofoten er på 35 prosent, sier Bryn.  

Modellene forskeren bruker viser at gjengroing går svært raskt i områder med lite gjenværende utmarksbeite.


- For at hele prosjektet Nasjonale turistveier skal kunne sluttføres må det fortsatt være et aktivt landbruk. Det betyr en styrkning av beitetilskudd og generelt gode inntekstvilkår for bonden. Hvem vil kjøre gjennom grønne tunneler og bare skimte fjell, fosser og fjorder? spør Nils T Bjørke, leder i Norges Bondelag i forbindelse med næringslivsdelegasjonens møte under IGW i Berlin.

 

Ta kontakt for mer informasjon:

Forsker Anders Bryn ved Norsk institutt for Skog og Landskap på tlf: 93 03 97 82

Leder i Norges Bondelag, Nils T Bjørke på tlf: 90 15 06 24

Kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Ragna Kronstad på tlf 93 49 74 25

Bilder krediteres Anders Bryn og Jon Skille Amundsen (Norsk institutt for skog og landskap)

Bildet av gjenngroing er manipulert og viser hvordan det vil se ut i Vik i Sogn med gjenngroing.

Fakta:

Følgende strekninger er utsatt:

Havøysund

Atlanterhavsveien

Lofoten

Valdresflya

Aurlandsfjellet

Gamle Strynefjellsvegen

Geiranger-Trollstigen

Helgelandskysten

Sognefjellet

Emner

Kategorier

Kontakter

Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60 .000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag
Hollendergata 5
0135 Oslo