Gå videre til innhold
Arkivfoto: Fra da jordbruket leverte inn kravet til staten. Fra venstre: Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, Viil Søyland, statens forhandlingsleder og Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Arkivfoto: Fra da jordbruket leverte inn kravet til staten. Fra venstre: Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, Viil Søyland, statens forhandlingsleder og Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Pressemelding -

Pressekonferanse om jordbruksoppgjøret

Det inviteres til pressekonferanse om avklaring i årets jordbruksoppgjør. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fikk tilbudet fra staten 4. mai. 

Pressekonferansen kan ses på www.bondelaget.no.

Tid:    Torsdag 6. mai klokken 16:30

Sted: Auditoriet R5, Akersgata 59, Oslo

Påmelding gjøres til stale.norang@lmd.dep.no

Kontaktperson:

Lise Boeck Jakobsen, Kommunikasjonssjef Norges Bondelag, mobil: 975 99 866

Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 61.000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 13 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60 .000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag
Hollendergata 5
0135 Oslo