Gå videre til innhold

Pressemelding -

Rørosmat tildelt Bondevettprisen 2013

 - Denne prisen får de for sitt arbeid med å fremme regional matkultur og
verdiskapning gjennom godt samarbeid, sier Nils T. Bjørke. Overrekkelsen
skjedde på åpningen av den norske standen på Grüne Woche i Berlin 

Rørosmat SA har gjennom 10 år vist at samarbeid mellom produsentene, og ikke minst på tvers av
næringene, er viktig for å oppnå gode resultater, heter det videre i
begrunnelsen.

Rørosmat kan inspirere andre bønder og produsenter som vil utvikle seg og øke matproduksjon
i sin region. Her har man brukt sunt bondevett i 10 år for å skape noe i lag,
sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Rørosmat fungerer som et felles salgsledd for 20 matprodusenter i regionen og er organisert som et samvirke. Rørosmat jobber også med felles markedsføring og andre aktiviteter
tilknyttet den lokale matproduksjonen i regionen.

- Vi unner hverandre suksess. Hver enkel er veldig liten, men sammen er vi sterke, sier
leder i Rørosmat, Kristin Bendixvold

- Dette er en veldig viktig anerkjennelse av den jobben vi gjør, sier styreleder i Rørosmat
Ingulf Galåen.

Robust landbruk er utgangspunkt.

Rørosmat får frem norske lokale produkter på basis av primærproduksjonen.  Noen av deltakere er Auma Mandel, Galåvolden Gård, Røroskjøtt, Vingelen Kjøtt, Hognamat,
Atna øl og Rørosmeieriet. Sistnevnte bedrift vant tittelen årets meieriprodukt for smøret sitt under Det norske måltid.

- Det er viktig at vi har et robust landbruk som utgangspunkt i fjellregionen vår. Uten
det blir det ingen foredling. Andelseierne i Rørosmat er som ofte vanlige gårdsbruk
som finner ut av de vil skape en tilleggsnæring med grunnlag i gårdsbruket
sitt, sier styremedlem i Rørosmat Ingulf Galåen og understreker betydningen av
primærproduksjonen.

 Fakta:

Bondevettprisen går til personer som har profilert landbruket i Norge på en
positiv måte, og som samtidig er med på å bygge opp under betydningen av norsk
matproduksjon og matkultur.

Blant tidligere prisvinnere av Bondevettprisen finner vi
tidligere utenriksminister Espen Barth-Eide, Kåre Willoch, VM-mester Olaf
Tufte, og programleder Hans Olav Brenner.

 


Emner

Kategorier


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Kontakter

Guri Wormdahl

Pressekontakt Pressesjef 93434200
Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Pressekontakt Leder 41275230
Sigrid Hjørnegård

Sigrid Hjørnegård

Pressekontakt Generalsekretær i Norges Bondelag 975 08 901
Kevin Karlsen Nordnes

Kevin Karlsen Nordnes

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48438886
Guro Bjørnstad

Guro Bjørnstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 97506055

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60 .000 medlemmer, om lag 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag
Hollendergata 5
0135 Oslo