Pressemelding -

Norges Cykleforbund inngår samarbeidsavtale med Epeak

Norges Cykleforbund inngår en spennende samarbeidsavtale med den norske turoperatøren Epeak AS. Epeak leverer episke sykkelturer i Norge og Europa, og målet til Epeak er å skape ekstraordinære sykkelminner og opplevelser for sine kunder.

"Det er vanskelig å få et bedre kvalitetsstempel enn det tilliten fra Norges Cycleforbund representerer. Når vi i tillegg er så samstemte på hvilke målgrupper vi mener er viktige for sykkel som aktivitet og sport fremover, er dette et samarbeid som har mer enn en kommersiell verdi for oss." Harald Sjøvaag Olsen, Epeak.

"Det å skape gode sykkelminner og opplevelser er noe vi i Norges Cykleforbund jobber for hver dag. Enten det er for de yngste, eller de eldste av våre medlemmer. Samarbeidet vi har inngått med Epeak vil være med på å bygge opp under dette arbeidet og vår grunnvisjon – sykkelglede for alle!" Eystein Stokstad, Generalsekretær.

Om Epeak

Epeak skal bli Skandinavias ledende leverandør av sykkelreiser for mosjonister, aktive syklister og bedrifter. Videre skal selskapet være en kvalitetsleverandør av typiske mat- & vinreiser, hvor vi gjennom tilrettelegging og dialog bidrar til å spre sykkelglede til alle deler av folket. Vårt fremste ønske er å formidle opplevelsen av glede, nysgjerrighet og spenning til våre reisende. Alt i en trygg ramme.

Til Epeak sin hjemmside HER

Emner

  • Andre sporter

Kategorier

  • norges cykleforbund

Alle bildene som ligger på vår presseside er til fri bruk, så lenge Norges Cykleforbund krediteres ......................................................................................................................................................................

NCFs arbeid skal bygge på det samme verdifundament som Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) bygger på.
Idrettens formål er i NIFs lov utttrykt slik (utdrag):- Arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.- Være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet.

NCFs formål er å lede norsk sykkelsport og arbeide for å utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte, slik at forbundet imøtekommer de krav og utfordringer som våre klubber, medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller, samt å representere sykkelsporten internasjonalt.

Pressekontakt

Eystein Thue Stokstad

Pressekontakt Generalsekretær 99151225