Pressemelding -

Særforbundene må ha flertall

President Trond Berg i Norges Kampsportforbund mener at det er viktig at særforbundene må ha flertall. Norges Kampsportforbund har i dag sendt inn et eget forslag til lovendring til Idrettstinget som arrangeres i mai. 2011. Forslaget går ut på at idrettskretsene får 70 stemmer, mens særforbundene får 114 stemmer.

Nå har vi snakket lenge nok, nå må noe skje. Det er viktig at idretten som eier aktiviteten også bestemmer over sin egen aktivitet, alt annet vil bli helt feil, sier Trond Berg som er president i Norges Kampsportforbund med 20 forskjellige idretter og over 30.000 medlemskap gjennom 400 klubber.

Norges Kampsportforbund har nettopp gjennomført en stor spørreundersøkelse i samarbeid med Mercuri International som bekrefter at forbundet først og fremst er et breddeidrettsforbund med mange medlemmer i alle aldre over hele landet som er opptatt av mosjonsvirksomhet og egenutvikling. Skal deres interesser ivaretas på en god måte må særforbundene ha flertall på idrettstinget, mener forbundsstyret i Kampsportforbundet som ledes av President Trond Berg.

Særforbundene har de lovmessige rettighetene
Vår medlemsundersøkelse viser med stor tydelighet at det er aktiviteten i seg selv via kvalifiserte trenere som er hovedfokus i våre 400 medlemsklubber. Det er disse klubbene som på vårt forbundsting velger representant(er) til overordnete organisasjonsledd som bl.a. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og det er særforbundene som lovmessig har alle rettigheter for sine idretter i Norge og det overordnede ansvar for utøvelse og utvikling av all aktivitet i idrettsorganisasjonen – både topp og bredde. Derfor er det naturlig og logisk at særforbundene har flertall på idrettstinget.

Idrettskretsene skal støtte og supplere
Idrettskretsene har også en viktig rolle for våre kampsportklubber og idrettklubber for øvrig, men dette er på andre støttende og supplerende områder som for eksempel lov og organisasjon, økonomi og anlegg. Det er imidlertid ikke uvanlig at medlemsklubbene henvender seg til vår administrasjon om. spørsmål innenfor disse områdene da det oppleves naturlig for dem å gå til sitt særforbund. Vi på vår side veileder klubbene slik at de får hjelp fra riktig instans og som særforbund er vi opptatt av å ha et godt samarbeid med idrettskretsene til fordel for våre medlemsklubber, men dette krever ikke at idrettskretsene har 50 prosent av stemmene på idrettstinget.

Imidlertid er det klart at det er som støttefunksjon for idrettslagenes rammebetingelser idrettskretsenes rolle kommer tydeligst frem. Kjerneområdet – aktivitet - er det særforbundene som står for. Det er kjent at et overordnet organisasjonsledd ikke har noen egenberettigelse uten sine medlemmer og i NIF er det idrettslagene/klubbene og særforbundene som de facto er medlemmene – det er jo der aktiviteten ligger – og følgelig må representeres tilsvarende på idrettstinget.

Se på andre organisasjoner
NIF sentralt og regionalt gjennom idrettskretsene skal støtte opp om sine medlemmer og gjøre disse gode – gjennom sin støttefunksjon. Det oppleves som grunnleggende prinsipielt feil og unaturlig at medlemmene i NIF ikke har lovgivende flertall på idrettstinget. Dette bildet styrkes ytterligere ved å se på NIFs søsterorganisasjoner i Skandinavia, hvor aktivitetslinjen har lovgivende flertall, ja sågar 90-100 % av stemmeantallet. I andre sammenlignbare organisasjoner (NHO, fagbevegelser o.a.) er det også vanlig at medlemmene har flertall mens distriktsleddene har mindretall. Dette gir en mer naturlig og intuitiv forståelse for paraplyorganisasjonens struktur og eierskap representert ved medlemmene som primært er eiere av organisasjonen og som legitimerer de overordnede ledd. I tillegg gir den nødvendig dynamikk i organisasjonen ifht. videreutvikling.

SFF har arbeidet tålmodig
Gjennom opprettelse av interesseorganisasjonen SFF (Særforbundenes Fellesorganisasjon) er det satt fokus på en mulig endring av tingsammensetningen som særforbundene står bak. Det er vist stor vilje til konstruktiv dialog med både idrettstyret og idrettskretsene i denne sammenheng. SFF ledelsen har vært tålmodig, saklig og troverdig i sin fremførelse, men siste SFF årsmøte ga klare signaler om at de tilsluttede særforbund begynner å bli mer utålmodige – og Kampsportforbundets forbundsstyre er intet unntak.

Hva er vel Idrettstyret med idrettskretsene uten særforbundene og deres medlemsklubber? På bakgrunn av ovennevnte har Kampsportforbundet innsendt lovendringsforslag til idrettstingbehandling hvor særforbundene gis flertall på fremtidige idrettsting.

Kontaktperson Trond Berg mobil 90 52 25 84

 

Kategorier

  • trond berg
  • norges kampsportforbund
  • idrettstinget
  • nif
  • norges idrettsforbund

Norges Kampsportforbund (NKF) er det tiende største særforbundet under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Forbundet er lokalisert på Ullevål stadion i Oslo. NKF organiserer over 20 kampidretter, hvorav karate, taekwondo, jujutsu og wushu er de fremste konkurranseidrettene.


Kontakter

Dag Jacobsen

Pressekontakt Sportssjef sportslig aktivitet 92255988