Gå videre til innhold
Brev til samferdselsminister Jon Georg Dale om vinterdekkrav og kontroller

Dokument -

Brev til samferdselsminister Jon Georg Dale om vinterdekkrav og kontroller

Oppslag i media og erfaringer fra vinterveiene i Norge tydeliggjør at det fortsatt er for mange tunge kjøretøy som ikke er tilfredsstillende skodd for å kjøre på norske vinterveier. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) krever derfor at det iverksettes tiltak umiddelbart for å øke sikkerheten på norske vinterveier.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Emner

Kategorier

Relatert innhold

"Full aksept for norsk godstransports nytte for samfunnet"

NLF har cirka 4.000 medlemmer som eier 15.000 lastebiler/vogntog og lettere nyttekjøretøyer. NLFs medlemsbedrifter har 20.000 ansatte og omsetter for 25 milliarder kroner.

Norges Lastebileier-Forbund
St. Olavsgt. 25
0130 Oslo
Norge