Gå videre til innhold
Bildet hentet fra mvafribehandling.no
Bildet hentet fra mvafribehandling.no

Pressemelding -

Hvorfor tier pressen?

Vi undres over pressens og medias unnfallenhet i å ta inn leserinnlegg eller dekke mva-saken. Hva med pasientsikkerheten og pasientrettighetene?

Over 1 million mennesker i Norge benytter årlig seg av alternativ og komplementær behandling.

Mange alternative og komplementære behandlingsformer er helsefremmende og forebyggende. Noen av metodene er gode mot kroniske helseproblemer som helsevesenet ikke har fullgode behandlingstilbud for. Derfor sparer de mange enkeltpersoner for lidelser, avlaster det offentlige helsevesenet og samfunnet slipper store utgifter. Et tillegg i prisen på 25% vil føre til at det kan bli vanskelig for mange som trenger det å fortsette å benytte seg av de komplementære behandlingstilbudene. Behandling som kan være det som gjør forskjellen for at mange mennesker kan stå i livene sine og bli i jobbene sine.

Hvorfor straffe en hel bransje og så mange pasienter på grunn av få useriøse aktører?

Behandling hos autorisert helsepersonell som utfører alternative/komplementære behandlingsformer er i dag unntatt fra merverdiavgift. Dette fritaket gjelder også hos terapeuter som står i registeret for utøvere av alternativ behandling.

Sitter dagens autoriserte yrkesgrupper alene på fasiten til å hjelpe de med muskel- og skjelettplager?

Bør man ikke ha muligheten til å selv velge hvilken type behandling man ønsker dersom muskel- og skjelettplager oppstår?

WHOs globale rapport om tradisjonell og komplementær medisin 2019 sier b.l.a:
"Tradisjonell og komplemenær medisin er en viktig og ofte undervurdert helseressurs med stort potensiale, spesielt når det gjelder forebyging og håndtering av livstilsrelaterte kroniske sykdommer, samt i møtet med nødvendig helsehjelp til en aldrende befolkning. Mange land gjør sitt ytterste for å dekke viktige helsetjenester i ei tid der både forventninger og kostnader stiger og der de fleste budsjetter enten har flatet ut eller blitt redusert".

Hvorfor er det heller ingen i pressen eller media som reagerer på timingen til høringsforslaget; Midt i fellesferien og med svært kort svarfrist!?

Norges Massasjeforbund er medlem av SMB Norge og de skriver b.l.a dette i sitt høringssvar:

""Regelrådet ble etablert av Solberg-regjeringen for å: «uttale seg om forslag til nye lover og regler som påvirker bedriftenes arbeidsbetingelser». Regelrådet skal «gjennomgå forslagene grundig, får innspill fra berørte og sjekker om reglene for god utredning er fulgt». Når selv Regelrådet ikke har ressurser og tid til å svare på denne høringen tror vi de aller fleste kan være enige om at reglene for god utredning ikke er fulgt."

Vi etterlyser medias engasjement for alle de seriøse terapeutbransjene og pasientene som rammes av dette lite gjennomtenkte forslaget fra regjeringen! Hvor er den store saken og mediaomtalen?

Emner

Tags


Norges Massasjeforbund er det største særforbundet for massører og massasjeterapeuter som jobber med helserettet behandling og massasjeterapi i Norge. Vi ble etablert i 1995 og har over 830 medlemmer.

Medlemmene våre arbeider på klinikker, innen idretten, og ute på bedrifter. De jobber tverrfaglig sammen med leger, fysioterapeuter, kiropraktorer og andre. For å være medlem må man tilfredsstille
forbundets strenge fagkrav og forplikte seg til å følge forbundets faglige og etiske retningslinjer.

Pressekontakt

Vivi Ann Waggestad

Vivi Ann Waggestad

Pressekontakt Styreleder 93404949

Relaterte nyheter