Gå videre til innhold
- Vi vil ha taxi overalt, alltid, ikke noen steder av og til. Derfor sier vi nei til frislipp og liberalisering, sa Arbeiderpartiets Kjell-Idar Juvik fra transportkomiteen og Nordland.
- Vi vil ha taxi overalt, alltid, ikke noen steder av og til. Derfor sier vi nei til frislipp og liberalisering, sa Arbeiderpartiets Kjell-Idar Juvik fra transportkomiteen og Nordland.

Nyhet -

Ap: Uber er ikke delingsøkonomi

Uber er ikke delingsøkonomi. Alle skal ha løyver, og vi skal ha en god taxipolitikk for hele landet.

Dette var tre klare meldinger fra stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik fra Arbeiderpartiet, på en taxikonferanse i Tromsø nylig, referert i bladet TAXI nr 2, 2017.

Juvik er medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, og sa seg enig i konklusjonen fra Klassekampen samme dag, der det framkom at det ikke er noe flertall på Stortinget for å fjerne løyvene, slik Delingsøkonomiutvalget går inn for.

Han sa også at transportkomiteen ikke har fått noen signaler fra Samferdselsdepartementet om at de ikke står fast på det de sa i høst om at løyver og behovsprøving skal bestå. – Jeg regner derfor med at de står fast på det, sa Juvik.

Sprikende signaler

Samtidig pekte han på sprikende signaler fra regjeringspartiene, både i regjeringsplattformen og i utsagn fra forskjellige politikere. – Det er litt uklart om det er bred enighet på dette området.

Juvik gikk gjennom Arbeiderpartiets eget program og standpunkter. – Taxipolitikken er like viktig i store byer som i distriktene. Vi skal ha en god politikk for hele landet.

Pirattaxi er det over hele landet, ikke bare i Oslo-området. Jeg er enig i næringens fokus på dette. Politiet bør kunne vise litt mer interesse – ved å kontrollere førerkort, lys, og i det hele tatt forstyrre litt, mente Juvik.

Snart skal også Ap vedta nytt program. Taxi er ikke nevnt i førsteutkastet fra sentralstyret, men Juvik lovte på vegne av transportfraksjonen at det skal endres.

Tilknytningsplikt?

Juvik var skeptisk til å fjerne tilknytningsplikten til sentral, men partiet har ikke konkludert om det. Det har de heller ikke om alkolås, der argumenter og kostnader skal vurderes. Partiet er positiv til å innføre kamera i bilene. Partiet vil bidra til klare regler for samkjøring, som skal baseres på selvkost. – Det skal ikke misbrukes til å kjøre taxi.

- Digitaliseringen kommer, og den er næringen med på. Se bare på utstillerne her i dag, sa Juvik, som også lot seg imponere av de offensive innleggene fra sentralene i Narvik og Tromsø.

Juvik påpekte også den store betydningen av pasienttransporten for drosjetilbudet i hele landet. Han hadde fortsatt ikke svaret på hvordan dette skal løses, men lovte fortsatt god dialog med næringen. – Det er godt å komme ut til dere. Dere er flinke til å invitere. – Vi er vanlige folk, vet ikke alt, og er avhengig av å få kunnskap, sa stortingsrepresentanten fra Nordland.

Fra TAXI nr 2, 2017.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.