Nyhet -

Ap: Uber er ikke delingsøkonomi

Uber er ikke delingsøkonomi. Alle skal ha løyver, og vi skal ha en god taxipolitikk for hele landet.

Dette var tre klare meldinger fra stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik fra Arbeiderpartiet, på en taxikonferanse i Tromsø nylig, referert i bladet TAXI nr 2, 2017.

Juvik er medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, og sa seg enig i konklusjonen fra Klassekampen samme dag, der det framkom at det ikke er noe flertall på Stortinget for å fjerne løyvene, slik Delingsøkonomiutvalget går inn for.

Han sa også at transportkomiteen ikke har fått noen signaler fra Samferdselsdepartementet om at de ikke står fast på det de sa i høst om at løyver og behovsprøving skal bestå. – Jeg regner derfor med at de står fast på det, sa Juvik.

Sprikende signaler

Samtidig pekte han på sprikende signaler fra regjeringspartiene, både i regjeringsplattformen og i utsagn fra forskjellige politikere. – Det er litt uklart om det er bred enighet på dette området.

Juvik gikk gjennom Arbeiderpartiets eget program og standpunkter. – Taxipolitikken er like viktig i store byer som i distriktene. Vi skal ha en god politikk for hele landet.

Pirattaxi er det over hele landet, ikke bare i Oslo-området. Jeg er enig i næringens fokus på dette. Politiet bør kunne vise litt mer interesse – ved å kontrollere førerkort, lys, og i det hele tatt forstyrre litt, mente Juvik.

Snart skal også Ap vedta nytt program. Taxi er ikke nevnt i førsteutkastet fra sentralstyret, men Juvik lovte på vegne av transportfraksjonen at det skal endres.

Tilknytningsplikt?

Juvik var skeptisk til å fjerne tilknytningsplikten til sentral, men partiet har ikke konkludert om det. Det har de heller ikke om alkolås, der argumenter og kostnader skal vurderes. Partiet er positiv til å innføre kamera i bilene. Partiet vil bidra til klare regler for samkjøring, som skal baseres på selvkost. – Det skal ikke misbrukes til å kjøre taxi.

- Digitaliseringen kommer, og den er næringen med på. Se bare på utstillerne her i dag, sa Juvik, som også lot seg imponere av de offensive innleggene fra sentralene i Narvik og Tromsø.

Juvik påpekte også den store betydningen av pasienttransporten for drosjetilbudet i hele landet. Han hadde fortsatt ikke svaret på hvordan dette skal løses, men lovte fortsatt god dialog med næringen. – Det er godt å komme ut til dere. Dere er flinke til å invitere. – Vi er vanlige folk, vet ikke alt, og er avhengig av å få kunnskap, sa stortingsrepresentanten fra Nordland.

Fra TAXI nr 2, 2017.

Emner

  • Arbeidsliv

Kontakter

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400