Gå videre til innhold
Takk for jobben dere gjør, og velkommen til god dialog om regelverket videre, sa statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) i sin hilsningstale til fagkonferansen.
Takk for jobben dere gjør, og velkommen til god dialog om regelverket videre, sa statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) i sin hilsningstale til fagkonferansen.

Nyhet -

- Blir møtt med kompetanse i taxi

Jeg er glad for jobben dere gjør, ofte under vanskelige forhold og uten subsidier. Jeg føler at servicen blir stadig bedre og jeg blir møtt med kompetanse i drosjene.

Dette sa statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom-Christer Nilsen (H) da han holdt innlegg på taxiforbundets fagkonferanse nylig.

- Alle næringer utsettes for endringer. Nye forretningsmodeller og nye teknologiske muligheter åpner seg, og vi vil legge til rette for å ta dem i bruk, til kundenes beste, sa Nilsen.

Han gjentok at løyvekrav og behovsprøving skal ligge til grunn, og gikk gjennom de temaene som departementet har reist – blant annet tydeligere definisjon og avgrensning av samkjøring, løyve til 75 års alder, hovederverv og tilknytningsplikt.

Han ville utfordre sentralene på nye løsninger, og ønsker å gi dem et noe friere regelverk. - Stordriftsfordeler og effektiv drift vil gi fordeler for både løyvehavere og kunder.

Om Uber sa han at saken er enkel: Skal du kjøre taxi, skal du ha løyve. Det er ikke vanskeligere enn det, og det har vi kommunisert tydelig, sa Nilsen og høstet applaus fra salen.

Enighet om grunnmuren

Etter regjeringens avklaring om løyver og behovsprøving, er det bred enighet om de grunnleggende rammene for næringen videre. Det viste den politiske debatten på fagkonferansen.

Norges Taxiforbunds leder Øystein Trevland gikk hardt ut mot Uber og Haxi, som trappet opp sin markedsføring etter at de fikk beskjed fra departementet om at de driver ulovlig. – De viser ikke mye respekt! Trevland sa også at enkelte medlemmer av delingsøkonomiutvalget er inhabile dersom de skal begi seg inn på yrkestransportloven.

Tre medlemmer av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité holdt egne innlegg, og deltok i paneldebatt sammen med næringens representanter.

Stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik (A) forsto at næringen var frustrert over sprikende politiske signaler fra partiene, spesielt innad i regjeringen, gjennom tre år.

- Noen partier ønsker mer enn andre liberalisering og å slippe til Uber. Heldigvis har regjeringen landet på noe annet, men det er ikke lenge siden Unge Høyres landsmøte sa det motsatte, påpekte Juvik.

Ap er positive til å vurdere kamera i drosjene. Det vil redusere utrygghet i bransjen, og personvernet vil kunne ivaretas, mente han. Partiet er også positiv til å vurdere alkolås, men venter på å få belyst konsekvenser og kostnader.

Riktige avgjørelser

Entusiasme er bra, men kunnskap er heller ikke å forakte. Det sa Høyres drosjetalsmann Nils Aage Jegstad, som forklaring på at det er tatt tid å bestemme seg for regjeringspartiene.

- Noe må modnes før viktige avgjørelser. Taxi er viktig, og vi vil ikke ta avgjørelser før vi er sikre på at det vi gjør er riktig.

Jegstad mente bransjen må kunne påvirke kvaliteten i egen næring. - Jeg mener sentralene skal ha større makt. Det må være kvalitetskrav til løyvehavere, og noen må kunne si nei og ja. Også sjåførene må ha nødvendig kompetanse – som språk, lokalkunnskap og kjørekunnskap.

Vi skal ha behovsprøvde løyver – men kanskje kan løyver tildeles sentralene. Hvordan skal det i så fall organiseres, spurte Jegstad. – Vi bør være åpen for en diskusjon vi bør ta, og bruke tid på å finne en god løsning.

- For Høyre er det det samme om sentralen heter Uber eller Oslo Taxi. Cluet for oss er like konkurransevilkår. Vi kan ikke ha noen som jobber utenfor det offentlige systemet med skatter, løyver og kvalitetskontroll, sa Jegstad.

Regulering er nødvendig

Senterpartiets Janne Sjelmo Nordås var sikker på at regulering er nødvendig om det skal være et godt drosjetilbud i hele landet. – Om det heter det ene eller andre, poenget er at det er like vilkår for alle, sa hun.

Pasientkjøringen til busselskaper er et problem som ikke er løst. Nordås ønsker å se på det på nytt, selv om det har vært lovet før. - Dere kjører mange mennesker hver dag og er limet i kollektivtrafikken. Vi vil at sjåførene skal ha utdanning, politiattest og sikre biler. Derfor må vi stille krav, deregulering er ikke veien å gå, sa Janne Sjelmo Nordås.

(Utdrag fra dekning i bladet TAXI nr 7, 2016). Vi kommer tilbake med meldinger om andre innslag i fagkonferansen, som hadde hovedfokus på ny teknologi og samfunnets digitalisering)

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.