Gå videre til innhold
Asbjørn Erdal Duvi Pensjon
Asbjørn Erdal Duvi Pensjon

Nyhet -

Dagbøter til pensjonsunnasluntrere

Skatteetaten jakter etter bedrifter som ikke sparer til pensjon for sine ansatte. Fra 1. juli kan etaten ilegge dagbøter på 250 kroner per ansatt hvis bedriften ikke har pensjonsordning.

Har bedriften 10 ansatte vil dagbøter for et års drift uten pensjon kunne gi en bot på over 900.000,- kroner. Når en gjennomsnittlig pensjonsordning koster 10.000 kroner i året, er regnstykket enkelt. Du kan lese mer om dagbøter i forskrift om tvangsmulkt etter OTP-loven.

- Bedriftens pensjonsordning bør på plass før ferien hvis man vil unngå uønsket oppmerksomhet fra Skatteetaten, sier Asbjørn Erdal i Duvi Pensjon.

Økt interesse for pensjon

- Vi registrerer at interessen for pensjon har økt veldig det siste året, sier Erdal. Fler og fler bedrifter tar selv kontakt for å opprette pensjonsavtale. Det er flere årsaker til det. Nytt av året er at pensjon skal meldes over a-meldingen. Det blir veldig tydelig om bedriften har en avtale eller ikke. Det er med a-ordningen også blitt mye enklere for Skatteetaten å søke etter bedrifter som ikke har pensjonsordning. Fra sommeren får etaten også muligheten til å sanksjonere med dagbøter til unnasluntrere.

Folk flest henger litt etter

Årets store pensjonsnyhet - pensjonskonto bidrar til at vi får bedre oversikt over pensjonen vår og kan ta bedre valg.

- Mange har tatt aktive valg og det er flott, men vi ser at rundt 95 prosent av oss bryr seg fremdeles for lite om pensjonen sin. Vi tror at pensjonskontoen som samler pensjon på en konto, vil bidra til mer bevissthet over tid, sier Erdal.

For ytterligere informasjon kontakt:

Daglig leder Asbjørn Erdal mob 928 09 312 ase@duvi.no

Kommunikasjonsleder Morten J. Mellbye mob 99 15 34 04 mom@duvi.no

Emner

Pressekontakt

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon, medlemsblad 45012248
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.