Gå videre til innhold
​NY KOMPENSASJONSORDNING ÅPNER 18 JANUAR

Nyhet -

​NY KOMPENSASJONSORDNING ÅPNER 18 JANUAR

Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet åpner 18. januar. - Tusenvis av bedrifter vil få pengene inn på konto få dager etter at de har søkt, sier næringsminister Iselin Nybø.

-Vi er godt i rute med kompensasjonsordningen. Bedriftene kan søke om penger 18. januar på nett fra morgenen klokken 08.00. Alle som kvalifiserer til støtte, og som har gjort nødvendige forberedelser på forhånd, vil få pengene utbetalt i løpet av 2-3 virkedager etter at de har søkt, sier næringsminister Iselin Nybø.

Som vi har skrevet tidligere er det Brønnøysundregistrene skal administrere ordningen. Søknad sendes inn på www.kompensasjonsordning.no. Der kan dere blant annet lese om regelverk for ordningen og hvordan bedriftene kan forberede seg best mulig. 4.januar åpner også Brønnøysundregistrene bemannede veiledningstjenester for bedriftene.

- Opposisjonen hevder at det er mulig å opprette en ny, kortsiktig kriseordning før jul, men det er rett og slett ikke praktisk mulig på så kort tid. De peker mot Innovasjon Norge og GIEK, men ingen av dem har systemer til å håndtere en så omfattende ordning i dag. En støtteordning må dessuten ha lovverket på plass og godkjennes av ESA, og det er ikke mulig før nyttår, sier Nybø.

- I 2020-budsjettet har vi innført, eller foreslått økonomiske tiltak på rundt 130 milliarder kroner, og med egne tiltak mot bedriftene på over 67 milliarder kroner. I 2021-budsjettet er det foreslått tiltak til norske bedrifter på over 15 milliarder kroner. En av fem bedrifter har fått støtte hittil i 2020. Av disse er 80 prosent små- og mellomstore bedrifter, sier næringsminister Iselin Nybø.

En kort oppsummering på kompensasjonsordningen:

  • Tilskudd gjennom ordningen beregnes med utgangspunkt i foretakets faste, uunngåelige kostnader, multiplisert med omsetningsfall i prosent og multiplisert med en justeringsfaktor.
  • Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen, vil større omsetningsfall bety mer støtte til den enkelte bedrift. Det vil dermed være en automatikk i at strengere smitteverntiltak som fører omsetningsfallet for bedriftene, gir økt støtte. Justeringsfaktoren er 0,7 for september og oktober, 0,85 for november og desember og 0,8 for januar og februar.
  • En justeringsfaktor på 0,8 betyr at ordningen kan dekke inntil 80 pst. av foretakenes faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. Et foretak med 50 pst. omsetningsfall vil få dekket 40 pst. av de faste, uunngåelige kostnadene som omtalt over, mens et foretak med 100 pst. omsetningsfall vil få dekket 80 pst.
  • Til forskjell fra den tidligere kompensasjonsordningen som gjaldt fra mars og ut august 2020, blir det ikke noen sesong- eller vekstfaktor som skal inngå i beregning av tilskudd.
  • Regjeringen foreslår at beregnet tilskuddsbeløp opp til 30 mill. kroner per kalendermåned utbetales i sin helhet. For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger 30 mill. kroner, vil beløpet over 30 mill. kroner avkortes med en faktor på 0,5. Maksimalt tilskudd per måned per foretak/konsern er 80 mill. kroner. Dette tilsvarer beregningsmodellen for maksimal støtte i august for den tidligere ordningen.

Du kan også finne informasjon på vår hjemmeside.

Emner

Pressekontakt

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon, medlemsblad 45012248
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.