Nyhet -

Økt behov for taxi

Færre vil ha egen bil, og flere vil ha behov for taxi i framtida. Vi er en del av løsningen, ikke et problem.

Det sa en offensiv nytilsatt, ennå ikke tiltrådt, direktør i Norges Taxiforbund, Roar Refseth, da han holdt innlegg under de nordnorske fylkesforeningenes taxikonferanse i Tromsø nylig.

- Vi framstilles som lite endringsvillige. Det er feil, men vi må kommunisere bedre ved å vise tydelig endringsvilje og endringskraft. Ting skjer raskt, og vi må være i forkant med nye løsninger.

Kunden må være i fokus. Teknologien ordner alt før og etter turen på en enklere måte enn før, og der skal vi være på topp. Men det må vi også være under turen:

Drosjen er en intimsfære. Du kan ikke som i en buss sette deg langt bak sjåføren. Da må sjåføren gi kunden en behagelig og god opplevelse, sa Refseth. – Her må hovedfokuset ligge.

Ikke noe hvileskjær

Han sa seg enig i Norges Taxiforbunds politiske linje og standpunkter. – Vi må bare fortsette, og får ikke noe hvileskjær på lang tid. Vi skal være en kompetanseorganisasjon med god serviceinnstilling, gode avtaler for medlemmene, og vi må få flere med, sa han blant annet.

Kampen mot piratvirksomheten må fortsette.- Vi må sørge for et helt klart skille mellom vennetjenester og næringsvirksomhet.

Jeg er ikke så bekymra for Uber, på like vilkår slår vi dem. Neste skritt er å se drosjenes rolle i et samfunn med økt mobilitet. Byene vokser, færre får kjøre med egen bil.Det begynner med diesel. Færre vil eie egen bil, og enda færre vil ha bil nummer to.

Kostnadene stiger, og vi må søke etter fleksible løsninger. Bilen er ikke problemet, men det må bli flere i samme bil framover. Vi må være på banen med samkjøringsløsninger.

På landsbygda strever byråkratene oppriktig med å få kollektivtransporten til å henge sammen. Det er ikke bærekraftig med busser. Vi må være med og sikre mer fleksible løsninger også der.

Rekrutteringsproblem

I Sverige har drosjenæringen et stort rekrutteringsproblem,. De unge tar ikke førerkort. Kollektivtrafikken sliter. Vi kan miste mange talenter.

Bussene gjennomførte et kompetanseløft, og det bør vi også gjøre for å gjøre næringen mer attraktivt for ungdom. Lønnsløft, lærlingordning og generell kompetansebygging. Vi må gjøre noe for å få flere gode folk inn i næringen. - Vi er antagelig blant topp ti i Norge blant næringer som setter nye folk i arbeid hvert år, sa Refseth

Hornmusikk i brystet

- Min agenda er denne: Vi skal være en framtidsdrettet vekstnæring og en bidragsyter til utviklingen. Vi skal være markedsrettet, synlige og informative. Det skal være et kvalitetsstempel å være medlem av Norges Taxiforbund.

- Vi må si det med tidligere Trondheims-ordfører Marvin Wiseth: Vi må ha litt hornmusikk i brystet når vi snakker om næringen, avsluttet Roar Refseth, som tiltrer jobben i forbundet senest 1. mai.

Han kommer fra stillingen som regiondirektør for Norgestaxi region vest, som omfatter resultat- og personalansvar for Stavanger, Bergen og Trondheim. Mellom 2013 og 2016 var han daglig leder for Norgestaxi i Trondheim, der han er bosatt med samboer.

Refseth har tidligere blant annet vært regionsjef for Coca Cola i Midt-Norge, driftssjef i Gauldal Billag AS, rådgiver i eget selskap og daglig leder i virksomheter knyttet til Stiftsstaden-konsernet i Trondheim..

Emner

  • Arbeidsliv

Kontakter

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400