Gå videre til innhold
Sverre Myrli (A) lover ny drosjepolitikk fra en ny regjering. Til høyre leder i NT avdeling Nordland, Jon Ragnar Nilsen.Foto: Atle Hagtun.
Sverre Myrli (A) lover ny drosjepolitikk fra en ny regjering. Til høyre leder i NT avdeling Nordland, Jon Ragnar Nilsen.Foto: Atle Hagtun.

Nyhet -

Sverre Myrli (A) lover ny drosjepolitikk

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (A) holdt innlegg under NT avdeling Nordlands årsmøte i Svolvær i dag. Som medlem i transportkomiteen er han godt inne i drosjenæringen, og lovet en helt annen drosjepolitikk hvis det blir et nytt flertall i Stortinget.
Myrli syntes det var påfallende at sosial dumping ikke er nevnt i Nasjonal Transportplan, siden det er et stort problem i store deler av transportbransjen. Dårlige vilkår henger tett sammen med sikkerhet også.
Antallsregulering, sentraltilknytning og krav til taksameter eller tilsvarende apparat montert i bilen vil bli en del av politikken i en ny regjering. Så må det finnes løsninger for alle som har fått et løyve etter frislippet. – Det er ikke deres feil at de har fulgt lovene som den er nå, sa Myrli.
Han sa han aldri har opplevd en fjernere virkelighetsforståelse enn fra regjeringspartiene da Stortinget vedtok ny yrkestransportlov i fjor. – Det var ikke mulig å nå fram med saklige argumenter selv om nesten alle høringsinstansene advarte.
Medlemmene tok opp problemene med den nye sjåføreksamen, der det bare i Bodø og Mo i Rana kan kjøres opp i Nordland. Det betyr mye tid og kostnader, og gjør det vanskelig å rekruttere sjåfører. La sjåførskolene overta, de finnes overalt, ble det foreslått.
Kostnadene for rullestolbiler på grunn av høyere avgifter, og mangelen på kontroll av de nye aktørene var andre tema i debatten.

Tekst og foto: AH.

Emner

Tags

Pressekontakt

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon, medlemsblad 45012248
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.