Nyhet -

Sverre Myrli (A) lover ny drosjepolitikk

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (A) holdt innlegg under NT avdeling Nordlands årsmøte i Svolvær i dag. Som medlem i transportkomiteen er han godt inne i drosjenæringen, og lovet en helt annen drosjepolitikk hvis det blir et nytt flertall i Stortinget.
Myrli syntes det var påfallende at sosial dumping ikke er nevnt i Nasjonal Transportplan, siden det er et stort problem i store deler av transportbransjen. Dårlige vilkår henger tett sammen med sikkerhet også.
Antallsregulering, sentraltilknytning og krav til taksameter eller tilsvarende apparat montert i bilen vil bli en del av politikken i en ny regjering. Så må det finnes løsninger for alle som har fått et løyve etter frislippet. – Det er ikke deres feil at de har fulgt lovene som den er nå, sa Myrli.
Han sa han aldri har opplevd en fjernere virkelighetsforståelse enn fra regjeringspartiene da Stortinget vedtok ny yrkestransportlov i fjor. – Det var ikke mulig å nå fram med saklige argumenter selv om nesten alle høringsinstansene advarte.
Medlemmene tok opp problemene med den nye sjåføreksamen, der det bare i Bodø og Mo i Rana kan kjøres opp i Nordland. Det betyr mye tid og kostnader, og gjør det vanskelig å rekruttere sjåfører. La sjåførskolene overta, de finnes overalt, ble det foreslått.
Kostnadene for rullestolbiler på grunn av høyere avgifter, og mangelen på kontroll av de nye aktørene var andre tema i debatten.

Tekst og foto: AH.

Emner

  • Arbeidsliv

Kategorier

  • valg2021
  • drosjereformen
  • stortingsvalg
  • samferdselspolitikk
  • samferdsel
  • taxi
  • drosje

Kontakter

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400