Gå videre til innhold
Regjeringen avvikler ”taxi – overalt, alltid”, slik som de fjernet ”et viktig samfunnsoppdrag” fra regjeringsplattformen, til fordel for ”delingsøkonomi”. Ja til løsarbeidersamfunnet, sier Erna og co. (Foto: Eirin Larsen/SMK).
Regjeringen avvikler ”taxi – overalt, alltid”, slik som de fjernet ”et viktig samfunnsoppdrag” fra regjeringsplattformen, til fordel for ”delingsøkonomi”. Ja til løsarbeidersamfunnet, sier Erna og co. (Foto: Eirin Larsen/SMK).

Nyhet -

Taxilov svekker tilliten

- Morgendagens vedtak om ny ”taxilov” løser ingen problemer, men vil skape en rekke nye. Både innhold og prosess svekker tilliten til politikk og forvaltning, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

- Jeg vil påstå at svært mange av de på borgerlig side som sikrer flertallet for ny yrkestransportlov, ville ha stemt i mot hvis de hadde stått fritt, og hadde satt seg inn i saken. Men de vil møte konsekvensene på hjemmebane før neste stortingsvalg, sier Trevland.

- Mange distriktsrepresentanter er lurt til å tro at konsekvensene blir små, siden fylkeskommunene er gitt en rett til å innføre en enerettsmodell (monopol) i de fleste av landets kommuner. Men saken er at forutsetningene og prosessen for slike avtaler er så omfattende at de bare vil gjelde et fåtall småkommuner. Dette er dokumentert med klare uttalelser fra blant andre samferdselsetaten i Nordland.

Forventinger om at taxi skal bli billigere er det heller ikke noe grunnlag for. Tvert imot vil enda flere små aktører i byene måtte ta enda høyere priser hvis det skal gå rundt, slik vi har sett blant friåkerne i Stockholm. Bare færre løyver kan gi grunnlag for mer effektiv drift, og dermed lavere priser.

Det verste er at saken ikke er begrunnet i en saklig analyse av taxi som sådan, men bygger på en årelang PR-kampanje for ”delingsøkonomi” og spesielt selskapet Uber, aktivt støttet av sentrale politikere i regjeringspartiene.

Hele denne fortellingen er nå avkledd til skinnet. Uber har ikke bidratt med noen som helst innovasjon, men vunnet markeder med massiv subsidiering av priser og grov underbetaling av sjåførene.

Samferdselsministeren og regjeringspartiene i transportkomiteen forsøker å skjule disse realitetene med påstander og argumenter som ikke holder vann.

– Taxidrift har veldig oversiktlige kostnader, og vi har myndighetsbestemte maksimaltakster som en fasit for hva drosje i Norge må koste. Ingen kan drive billigere enn det hvis de ikke subsidieres eller driver med sosial dumping overfor sjåførene.

Men det er jo det regjeringen ser for seg. Økt bruk av deltid, flere hobbysjåfører, ”nye aktører” som bevislig underbetaler sjåførene, er forslagets essens. Derfor er det freidig av samferdselsminister Dale å benekte at regjeringen legger til rette for et løsarbeidersamfunn.

Hvorfor står det ellers ”økt bruk av delingsøkonomi” i regjeringsplattformen?

Vi forsøkte å spørre statsminister Erna Solberg om det, men hun hever seg over debatten og svarer ikke. I stedet kommer Dale (Frp) med den samme svadaen, som alle med kjennskap til næringen gjennomskuer. Hadde han vært opptatt av drosjesjåførers inntekter, hadde hele forslaget vært lagt i skuffen.

- Næringen må tilpasse seg de lovene som besluttes, og jeg regner med at alle forbereder seg til å være kundenes førstevalg også i framtiden. Jeg er sikker på at de store sentralene vil se mulighetene, og styrke sine merkevarer.

Men i sum vil frislippet gi dårligere tilbud til publikum og dårligere arbeidsforhold i næringen. Tilliten til politikk og forvaltning er sterkt svekket fordi tunge saklige hensyn er overkjørt, og PR-byråenes falske fortellinger vinner fram, sier Trevland.

- Men kampen for levelige rammevilkår og mot løsarbeidersamfunnet vil fortsette, og vi tror mange vil se hvor galt vedtaket er når konsekvensene viser seg både i bygd og by, sier lederen i Norges Taxiforbund.

Emner

Pressekontakt

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon, medlemsblad 45012248
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.