Nyhet -

Taxisentralene forbereder seg til frislippet

Forum for taxisentraler blir en stadig viktigere aktør i næringen, og presenterer nå forslag til nye vedtekter, avtaler og andre tiltak i tråd med den nye loven som settes i kraft neste sommer.

I tilknytning til Norges Taxiforbunds landsmøte holdt forumet et arbeidsseminar med dette som tema, i tillegg til samarbeid med firmaet ÆRA om drosjenes plass i moderne bytransport.

Forumet har fått sju nye medlemmer i år, og er nå oppe i 38 sentraler landet rundt. Arbeidsutvalget har engasjert advokatfirmaet Kluge i Stavanger for å se på utfordringene. På seminaret presenterte advokat Christian W. Kaisen sine første forslag til sentralene.

Medlemmer i Forum for taxisentraler vil kunne komme med innspill, før de endelige forslagene til vedtekter og avtaler sendes medlemssentralene som utgangspunkt for egne vedtak.

Ulike selskaper

Kaisen gikk gjennom de utfordringene som det nye lovverket vil stille sentralene overfor. Ett av dem er forholdet mellom eierskap i sentralen og rollen som tjenesteleverandør.

Det kan bli ulike organisasjonsformer i næringen framover. AS med ansatte sjåfører, plattformselskaper med ”løsarbeidere”, eksterne finansielle eiere av tradisjonelle sentraler.

Hvor mange løyver skal en sentral ha, eller få i takt med en foreløpig ukjent markedsutvikling? Skal nye løyvehavere måtte kjøpe seg inn som medeiere, eller kan man være leverandør av drosjetjenestene uten å være medeier?

Rolleavklaring

Kaisen påpekte viktigheten av å skille rollene som eier og tjenestekjøper.

Han foreslår at endringene forankres i tre dokumenter ; vedtektene, en avtale som regulerer forholdet mellom løyvehaver som kjøper og sentral som leverandør av tjenester, og en mer detaljert medlemshåndbok, som styret har fullmakt til å endre for å sikre dynamikk og fleksibilitet.

Dette vil gi sentralene økt styringsrett i mange spørsmål, men også løyvehaveren frihet til å si nei takk til avtalen, som medlemshåndboka vil være en del av.

”Mobilitetsfloken”

Det andre hovedtemaet på seminaret var drosjenes plass i framtidens persontransport. Mange konferanser er holdt og holdes om ”smart transport”, ”smarte byer”, ”Mobility as a Service (MaaS), ogsåvidere, men påfallende ofte ”glemmes” taxi – som allerede er det fleksible ledd i kollektivtransporten.

Nå tar næringen grep for å komme sterkere på banen. Norges Taxiforbund og Forum for taxisentraler har vedtatt å gå inn i prosjektet ”Mobilitetsfloken”, som drives av selskapet ”ÆRA”.

Med i prosjektet er en rekke aktører innenfor transport og byutvikling, som TØI, NAF, Q-free, Entur, Hertz, Kollektivtrafikkforeningen, Hafslund, Oslo kommune Trondheim kommune, Sparebank 1, Syklistenes landsforbund, og altså Norges Taxiforbund.

Prosjektleder Kirsti Strømstad orienterte om det som er kalt ”Mobilitetsfloken”, som er en av flere ”floker” de tar mål av seg til å nøste opp i.

Den skal vise vei inn i morgendagens persontransport, løse samfunnets behov og utfordringer, være sosialt og miljømessig bærekraftig og også være god forretning.

Bedre flyt

Kollektivtransporten skal bli bedre, privatbilismen mindre. Det skal bli bedre flyt i trafikken. Mennesket skal stå i sentrum. Utfordringen er å flytte flere mennesker og varer på en bedre måte, med mindre ressurser og utslipp.

Det er viktig at taxi er med, og ikke lar andre definere deres rolle, eller overta den, sa Strømstad, som satte stor pris på at forbundet, med Forum for taxisentraler stiller opp i prosjektet.

I debatten ba Jan Valeur i Bergen Taxi alle ”presse seg inn” i lokale prosjekter, for å sikre drosjenæringens plass. Kollektivselskaper og andre ønsker å overta hele transportkjeden, fra dør til dør.

Mange aktører, som plattformselskaper, tilbydere av bybiler, elsykler , selvkjørende biler og annet kan bidra til å rote til floken framfor å løse den, og øke biltrafikken, påpekte Steinar Nilsen i Tromsø Taxi.

Valeur påpekte at det ikke blir flere kunder, men flere tilbydere. Fører det til færre biler? Det verste er hvis omsetningen pr bil går ned.

John Breivik, Ålesund Taxi, ba alle se på mulighetene i eget område. – Vi må gjøre jobben sjøl. Kom gjerne med innspill til Forum for taxisentraler.

Stort arbeidsutvalg

Forum for taxisentraler holdt også sitt årsmøte i tilknytning til NTs landsmøte, og hele arbeidsutvalget ble gjenvalgt.

Arbeidsutvalget består av følgende representanter:

Fra regulert område:

Erling Løkken, Gjøvik Taxi, Finn Håker, Harstad Taxi, Lise Holst Langaard, Taxi Hedmark og Taxi Oppland, Steinar Nilsen, Tromsø Taxi, Erik Horn, Vestfold Taxi, John Breivik, Ålesund Taxi

Fra uregulert område:

Mirza Becirbegovic, 07000 Agder Taxi, Ole J. Stenbro, Taxi Sør, Svein Svimbil, Stavanger Taxi, Hege Dahle, Trøndertaxi, Jan Valeur, 07000 Bergen Taxi, Tom Romen, Taxus Akershus.

Arbeidsutvalget velger selv ledelse. De siste to årene har Svein Svimbil vært leder og Jan Valeur nestleder.

(Utdrag fra bladet TAXI nr 6, 2019) 

Emner

  • Arbeidsliv

Kontakter

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400