Gå videre til innhold
Uber er organisert piratvirksomhet, og må stoppes, sier leder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.
Uber er organisert piratvirksomhet, og må stoppes, sier leder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

Pressemelding -

Anmelder 105 piratsjåfører

Styret i Norges Taxiforbund politianmelder 105 Uber-sjåfører for brudd på Yrkestransportloven. - Uber er pirattaxi og de som kjører har ikke lovpålagt løyve, sier forbundsleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

Pirat-taxiselskapet Uber ble etablert i Norge i 2014, samtidig som Samferdselsdepartementet hele tiden har ment at Uber driver en ulovlig virksomhet. I løpet av det siste året har politiet bøtlagt og avskiltet nærmere 100 Ubersjåfører, og mange har fått inndratt førerkort.

Norges Taxiforbund leverer nå en anmeldelse til politimesteren i Oslo der 105 sjåfører er identifisert.

- Vi håper vår anmeldelse kan være til hjelp for politiet, fordi Uber må stoppes. Dette handler både om trygghet for passasjerer og like konkurransevilkår, sier Øystein Trevland som har store forventinger til at politiet fortsetter å sette en stopper for piratdrosjene.

Styret i Norges Taxiforbund forventer også at skattemyndighetene engasjerer seg for å ettergå alle skattemessige forhold rundt ulovlige Uber.

Norsk drosjenæring består av 6.200 bedrifter og 17.000 ansatte. Næringen skaper verdier for 8,8 milliarder og bidrar med tre milliard kroner i skatt.

Emner

Kategorier


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.