Gå videre til innhold
Statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) i Samferdselsdepartementet sa i september at løyver og behovsprøving skal stå ved lag. Nå ber NT Erna Solberg avklare dette, og at det ikke er Delingsøkonomiutvalget som bestemmer.
Statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) i Samferdselsdepartementet sa i september at løyver og behovsprøving skal stå ved lag. Nå ber NT Erna Solberg avklare dette, og at det ikke er Delingsøkonomiutvalget som bestemmer.

Pressemelding -

Ber om møte med Erna Solberg

Norges Taxiforbund ber om et snarlig møte med statsminister Erna Solberg for å diskutere de dramatiske konsekvensene Delingsøkonomiutvalget vil påføre drosjenæringen.

- Det handler om 16.000 arbeidsplasser og en rasering av kollektivtilbudet, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

I et brev til statsministeren skriver forbundet:

- Uber vil åpenbart bruke Delingsøkonomiutvalgets innstilling som påskudd til å fortsette sin ulovlige virksomhet, og føre nye – til dels godtroende – sjåfører direkte inn i rettsapparatet, med konfiskering av alt de tror de har tjent i egen lomme, pluss øvrige konsekvenser av forelegg og dommer. Det er en kynisme som savner sidestykke i norsk arbeidsliv.

I brevet skriver også Norges Taxiforbund:

- Tålmodigheten i næringen har vært stor. Vi vet at politi og rettsvesen maler langsomt og med små ressurser, særlig hos politiet. Vi har imidlertid fått de rettslige avklaringer som feier alle påstander om ”gråsone” og ”uklart lovverk” til side. Vi trodde også vi hadde fått de politiske avklaringene av fundamentene for rammeverket videre framover.

Det tror vi fortsatt, men da må alle samfunnsaktører få samme beskjed, og vi må forvente at det blir slutt på den politiske legitimeringen av organisert pirattaxi i storskalaformat. Det tapper næringen og samfunnet for inntekter hver dag, og det tapper utøverne for pågangsmot når de ser at ulovlig virksomhet får florere under heiarop fra store deler av samfunnseliten.”

Emner


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.