Pressemelding -

ESA vil demontere kollektivtilbudet

Eftas overvåkingsorgan ESA, har i dag skrevet at behovsprøvingen av drosjeløyver er i strid med EUs regler om fri etableringsrett.

Norges Taxiforbund stiller seg noe undrende til at ESA kommer med dette nå, etter at loven har vært der siden Norge inngikk EØS-avtalen i 1994. Persontransport er underlagt nasjonal lovgivning i EU, og flere EU-land har tilsvarende reguleringer.

Grunnen til det er at drosjer er en del av kollektivtransporten. I sitt svar til ESA sa den norske regjeringen at behovsprøvingen er nødvendig for å opprettholde et kollektivtilbud døgnet rundt. Selv i Oslo stanser busser og trikker om natten, og drosjer er da den eneste tilgjengelige transport. I resten av landet er drosjene alene om tilbudet i enda større grad.

Det ESA gjør, er derfor å kreve en demontering av norsk kollektivtilbud. I tillegg krever de en fri etableringsrett som bevislig fører til overetablering og høyere priser i storbyene. Det er nok å vise til erfaringene fra Sverige i så måte.

Dette er derfor nok et utslag av skrivebordsregler som ikke er forankret i kunnskap om transportpolitikken, og som derfor tar feil når de hevder ubegrenset etableringsrett er i kundenes interesse.

For øvrig viser vi til Samferdselsdepartementet pressemelding. Vi er enig i Regjeringens posisjon i saken.

Emner

  • Arbeidsliv

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Kontakter

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400