Gå videre til innhold
Kontroll av alle drosjer på Oslo S onsdag ettermiddag.
Kontroll av alle drosjer på Oslo S onsdag ettermiddag.

Pressemelding -

Hver fjerde bil fikk bruksforbud

Onsdag 29.09 slo representanter fra Statens vegvesen, Skatteetaten, Samferdselsdepartementet og Justervesenet til med en storkontroll av drosjene i Oslo og på Romerriket. 1 av 4 biler hadde mangler, og flere personer er politianmeldt.

-Plutselig kom politiet og sperret av hele holdeplassen, ingen fikk forlate området. Dette forteller en av sjåførene som var til stede ved Oslo S onsdag kveld. Han forteller at det hele ble veldig voldsomt, men håper på flere slike kontroller fremover.

Ønsker kontroller velkommen

-Det er viktig for næringen at vi får fjernet de som ikke følger reglene. Det som blir avdekket her er ikke overraskende, og noe vi har advart om i forkant av dereguleringen. At hver fjerde taxi får bruksforbud synliggjør viktigheten av slike kontroller, sier han til TAXI.

Han er likevel bekymret, da denne type kontroller i liten grad avslører de som kjører for APP-selskapene. – Det er sjåførene som kjører for APP-selskapene vi frykter mest, da vi vet at en stor del av disse blant annet ikke rapporter inn til skattemyndighetene, og ikke betaler skatt. I fremtiden håper jeg også at vi ser mer målrettede kontroller av denne gruppen, sier han.

Ikke overrasket

Fredag morgen gjestet fylkesleder i Norges Taxiforbund avdeling Oslo Glenn Tuxen NRK nyhetsmorgen på vegne av forbundet. Han mener lovbruddene som er avdekket er svært alvorlige, men han er heller ikke overrasket. – Dette er som forventet. Vi visste om det, forbundet har flere ganger initiert overfor Statens vegvesen at de må ut å foreta disse kontrollene, sier han til NRK.

Videre knytter Tuxen lovbruddene til lovendringen fra i fjor. Den innebærer at drosjesjåfører ikke trenger å være tilknyttet noen sentral, det er ikke krav til løyvehaver for opplæring og dette blir da en konsekvens av det som ble avdekket i går, mener Tuxen.

Fargekoder på skilt og taksameterkrav

For å gjøre det enklere for publikum å velge riktig drosje har forbundet siden 2013 påpekt at alle drosjene bør ha egne skilt med fargekoder på skiltene. Da vet alle hvilke biler som er godkjent av Statens vegvesen og driver innenfor de rammene som er satt for å drive virksomhet. Dette har blitt gjennomført i Sverige med godt hell.

Opprettholde taksameter

Krav om taksameter i bilen har vært en av de viktigste sakene for forbundet etter at dereguleringen ble varslet. Under kontrollen på onsdag undersøkte Justervesenet taksametrene. Det ble funnet avvik i 19 av 110 tilfeller. – Dette er svært urovekkende sier Tuxen.

Emner

Tags


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon, medlemsblad 45012248
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.