Pressemelding -

​Ny direktør i taxiforbundet

Hanne Skåle Thowsen (40) er ansatt som ny direktør i Norges Taxiforbund. Hun er jurist, og kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo kommune, der hun blant annet har hatt ansvar for drosjesakene.

I den egenskap deltok hun i fjor høst på forbundets fagkonferanse, og gjorde rede for etatens innstilling til kommunens høringsuttalelse til det nye lovforslaget. Hun var på faglig grunnlag sterkt kritisk til dette på flere punkter.

Skåle Thowsen er jurist med advokatbevilling. Hun bor på Stabekk i Bærum med ektefelle og to døtre. Hun har fire års erfaring fra privat virksomhet og ti år i det offentlige som jurist, og har hatt stillingen i Bymiljøetaten siden januar 2017.

Hun tiltrer 1. desember, og etterfølger Roar Refseth, som er blitt daglig leder i Boreal Travel AS i Stavanger.

Emner

  • Arbeidsliv

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Kontakter

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400