Gå videre til innhold
Hanne Skåle Thowsen blir ny direktør i Norges Taxiforbund. Her med møteleder Jan Erik Larssen under fjorårets fagkonferanse.
Hanne Skåle Thowsen blir ny direktør i Norges Taxiforbund. Her med møteleder Jan Erik Larssen under fjorårets fagkonferanse.

Pressemelding -

​Ny direktør i taxiforbundet

Hanne Skåle Thowsen (40) er ansatt som ny direktør i Norges Taxiforbund. Hun er jurist, og kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo kommune, der hun blant annet har hatt ansvar for drosjesakene.

I den egenskap deltok hun i fjor høst på forbundets fagkonferanse, og gjorde rede for etatens innstilling til kommunens høringsuttalelse til det nye lovforslaget. Hun var på faglig grunnlag sterkt kritisk til dette på flere punkter.

Skåle Thowsen er jurist med advokatbevilling. Hun bor på Stabekk i Bærum med ektefelle og to døtre. Hun har fire års erfaring fra privat virksomhet og ti år i det offentlige som jurist, og har hatt stillingen i Bymiljøetaten siden januar 2017.

Hun tiltrer 1. desember, og etterfølger Roar Refseth, som er blitt daglig leder i Boreal Travel AS i Stavanger.

Emner


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.