Gå videre til innhold
Delingsøkonomiutvalget vil demontere drosjenes samfunnsoppdrag. Det har ingenting med delingsøkonomi å gjøre, sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund.
Delingsøkonomiutvalget vil demontere drosjenes samfunnsoppdrag. Det har ingenting med delingsøkonomi å gjøre, sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund.

Pressemelding -

Taxi er ikke delingsøkonomi

Pressemelding angående Delingsøkonomiutvalgets (DØ-utvalgets) innstilling, 6. februar 2017:


Drosjenæringen forholder seg til at det er Samferdselsdepartementet som er myndighet på transportområdet, og at Regjeringen for et halvt år siden vedtok at så vel krav til løyver som behovsprøvingen skal bestå.

I fortsettelsen av dette har Samferdselsdepartementet for tiden ute på høring et forslag om tre endringer i yrkestransportloven. Norges Taxiforbund er i utgangspunkt positiv til disse, og skal vedta høringsuttalelse i vårt landsstyre i morgen, 7. februar. Ingen av forslagene rokker ved fundamentet i loven, som har til formål å sikre drosjer i hele landet, døgnet rundt.

Regjeringen har følgende i sin politiske plattform fra Sundvollen 2013: "Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig samfunnsoppdrag".

Foruten regjeringspartiene, har Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV overfor næringen gjort klart at de deler den grunnleggende støtten til lovverket. Vi forutsetter derfor at næringens rammevilkår ikke på ny blir en kasteball i den offentlige debatten.

Vi forlanger at det blir slutt på legitimering av ulovlig virksomhet.

Demonterer samfunnsoppdraget

Delingsøkonomiutvalgets innstilling føyer seg inn i rekken av ulike utvalg uten transportfaglig kompetanse, som vil demontere samfunnsoppdraget. Dette er politisk uenighet, og det er ingen nye argumenter i saken. Det samme kan for eksempel leses i Næringslivslovutvalgets forslag fra 1995.

Demonteringen av taxi som del av ”public transport” vil ha dramatiske konsekvenser for samfunnet, i form av at taxi ”overalt, alltid” forsvinner. Med alles kamp mot alle, vil det ikke være lønnsomt å ha taxi som yrke. Følgelig vil det heller ikke være en næring til å ta oppdrag for det offentlige i form av skolekjøring, pasientkjøring, tilbud for funksjonshemmede etc. Slike tilbud må da det offentlig selv ta ansvar for, med enorme økte utgifter som konsekvens. Det blir også slutt på tilgjengeligheten av drosjer døgnet rundt, slik dagens kjøreplikt gir grunnlag for.

Dette er en politisk debatt, og har ingenting med delingsøkonomi eller teknologi å gjøre.

Det er ingen logisk grunn til å kalle drosjevirksomhet for ”delingsøkonomi”. Drosjelovgivingen burde derfor ikke vært tema for utvalget i det hele tatt.

Legitimering av Uber

Når utvalget likevel velger å gå inn i transportpolitikken, må det sees som et forsøk på å legitimere piratvirksomheten Uber, slik flere av utvalgets medlemmer har gjort i lang tid.

Norges Taxiforbund har ingen problemer med at rammevilkårene for næringen og samfunnets transportpolitikk diskuteres, men beklager at det skjer på så lite kunnskapsbaserte premisser, og ved å legitimere kriminell virksomhet.

Vi forutsetter at politiet fortsetter å straffe piratsjåførene, og at Uber som selskap snart også settes under tiltale for å organisere kriminalitet.

Emner

Tags


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 45012248
Hanne Skåle Thowsen

Hanne Skåle Thowsen

Pressekontakt Direktør 95817687
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder 90904400