Gå videre til innhold
Uber bløffer. ESA-saken har ingenting med løyvekravet å gjøre. Det er dette som gjør at Uber-sjåførene dømmes for piratvirksomhet, og det blir det ingen endring på, sier Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.
Uber bløffer. ESA-saken har ingenting med løyvekravet å gjøre. Det er dette som gjør at Uber-sjåførene dømmes for piratvirksomhet, og det blir det ingen endring på, sier Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

Pressemelding -

Uber bløffer om ESA-saken

Kravet om løyve for å drive drosjevirksomhet i Norge vil ikke bli endret. Ubers virksomhet vil fortsatt være ulovlig. Nå må den ta slutt, sier leder for Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

Piratvirksomheten Uber har drevet ulovlig drosjevirksomhet i Oslo-området i to og et halvt år. Til nå er ca 200 sjåfører straffet med bøter, inndragning av førerkort og all inntekt. I tillegg er mer enn 600 tatt for unndragelse av moms og skatt. Politiet har bekreftet at selskapene bak og deres ledelse er under etterforskning.

I denne situasjonen kjører Uber nå en massiv kampanje for å få tilgivelse, og ber samferdselsministeren om å endre lovverket til deres fordel. I den forbindelse benytter Uber ”ESA-saken” som skalkeskjul, men den har ingenting med løyvekravet å gjøre.

- Uber blander bevisst kortene, og har fått støtte i medier som åpenbart ikke forstår forskjellen på løyvekravet, som ESA ikke bestrider, og behovsprøvingen (antallsreguleringen) som er ESAs tema.

Norges Taxiforbund har i dag offentliggjort en rapport utarbeidet av Oslo Economics, som viser samfunnsnytten av kombinasjonen av antallsregulering og kjøreplikt. Det er denne som sikrer et drosjetilbud døgnet rundt, alle årets dager over hele landet.- Vi tror ikke det er noe politisk flertall for å sette dette i spill. Den har uansett ikke noe med kravet til løyver å gjøre, sier Trevland.

Det er derfor et falsum når Uber bruker ESA-saken i sin kamp for å få fjernet hele regelverket, og tillate at enhver med egen bil skal kunne drive drosjetransport. ESA bestrider ikke løyvekravet, og Regjeringen, ved statssekretær Jens Frølich Holte (H), har nok en gang bekreftet at løyvekravet vil bestå. (Bladet TAXI nr 4, 2017).

Ubers kriminelle virksomhet vil derfor ikke være mindre ulovlig framover, og nå må politikerne si klart fra om at den organiserte piratvirksomheten må ta slutt, sier Øystein Trevland. Han reagerer sterkt på at lokale politikere stiller opp på den PR-kampanjen Uber nå driver. - Politikere bør forlange at en aktør avslutter ulovlig virksomhet før de poserer sammen med dem.

Emner

Kategorier


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.