Pressemelding -

NVE fosser frem som ønsket arbeidsgiver blant unge

NVE blir mer og mer attraktiv som arbeidsplass for unge. På Universums årlige undersøkelse blant ingeniørstudenter hopper NVE frem hele 42 plasser. - Vi ser at det målrettede arbeidet vårt med å rekruttere yngre arbeidskraft nå gir resultater, uttaler personalsjef Gurid Lunde.

I Universums undersøkelse blant studenter viser årets funn at studentene er mest opptatt av at arbeidsplassen er god referanse for fremtidig karriere og balansegangen mellom karriere og privatliv. – Det er noe vi i NVE kan tilby. I tillegg opplever vi at de unge som søker seg til oss, ønsker en jobb der de kan bidra med sin kunnskap i samfunnsutviklingen, sier Gurid Lunde.

Universum har spurt ingeniørstudenter over hele landet hvem som er deres drømmearbeidsgiver. I fjor havnet NVE på 70 plass på denne listen. I år har vi hoppet opp på 28 plass. Ingen andre arbeidsgivere har gjort et så stort sprang som NVE. – De siste årene har vi gjort en god del for å markere oss blant unge arbeidstakere. Nå ser det for alvor ut som de har fått øynene opp for hvor spennende arbeidsplass NVE er, sier Lunde. Her i NVE arbeider vi med alt fra bremålinger til å regulere hele det norske kraftmarkedet. I tillegg har vi en stor internasjonal virksomhet. Denne variasjonen tror jeg dagens unge tiltrekkes av, avslutter Lunde.

De siste årene har vi vokst betydelig og mange av de nytilsatte er relativt unge. Her i NVE er vi opptatt av at alle våre ansatte kan kombinere balansegangen mellom en karriere og privatliv. Sykefraværet er lavt og mange kommer tilbake til oss etter å ha prøvd andre arbeidsgivere. De nytilsatte selv sier at vi har interessante, lærerike og utfordrende jobber. De sier også at vi har et godt arbeidsmiljø, noe som understøttes av medarbeiderundersøkelser.  

Kontaktpersoner
Fungerende kommunikasjonsdirektør Hilde Totland Harket, mobil 92 44 92 75
Personalsjef Gurid Lunde, mobil 95423040

Emner

  • Utdanning