Skip to main content

– Koronakrisen har vist at fagskolene kan være en viktig del av løsningen

Nyhet   •   sep 21, 2020 08:13 CEST

– Satsing på etter- og videreutdanning er helt avgjørende for å skape en bærekraftig fremtid, sier Knut Erik Beyer-Arnesen.

– Med over 400.000 permitterte i vår var det en felles forståelse fra både Stortinget og regjeringen at den ledige tiden måtte benyttes til kompetanseheving slik at den enkelte kan komme styrket tilbake til arbeidslivet når jobbene er tilbake, sier Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for Fagskoler.

22. april ble det åpnet for at de som er arbeidsledige eller permitterte og mottar dagpenger, kan studere uten å miste dagpengene. Det ble innført som en midlertidig ordning, men er forlenget til å gjelde ut året.

– Abelia har arbeidet for anledningen for permitterte til å ta utdanning ble forlenget i alle fall ut året. Dette er viktig for å skape trygghet og forutsigbarhet for den enkelte skal kunne fullføre en påbegynt kompetanseheving uten å frykte for økonomien til seg selv og ikke minst de som de forsørger.

– Viktigste reformen i dette tiåret

Etter- og videreutdanning og livslang læring har vært debattert i flere år i Norge.

– Koronakrisen har bidratt til en flying start på det som tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen omtalte som en av de viktigste reformene i dette tiåret, sier Beyer-Arnesen.

Målet med kompetansereformen «Lære hele livet» er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse.

– Fremtidige omstillingsbehov vil ventelig øke i takt og omfang. Det er særlig hensynet til at teknologiske endringer skjer raskere enn tidligere som påvirket behovet for læring. For at flere skal komme i jobb og bli i arbeidsstyrken, blir det viktig å legge til rette for at befolkningen har relevant og tilstrekkelig med kompetanse.

Noroff tilbyr 13 ulike nettstudier med oppstart 13. oktober for dem som har behov for en fremtidsrettet utdanning som gir solide jobbmuligheter. Se hvilke studier som starter her.

Fagskole med nær tilknytning til arbeidslivet

– Alt i alt har koronakrisen vist at fagskolene kan være en viktig del av løsningen for den enkelte og bedriftene skal klare å komme styrket ut av krisen, og med en kompetanse som er nødvendig for at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig i årene fremover.

Den største satsningen gjøres gjennom fagskolene, som fikk en langt høyere andel av midlene som ble bevilget enn høyskolene og universitetene.

– Dette bunner i fagskolens nære tilknytning til arbeids- og næringslivet. Dette har bidratt til å styrke fagskolens anseelse og synliggjøre deres viktige rolle som en sentral aktør i den kommende kompetansereformen.

Fagskolestudier på nett

Nettstudiene til Noroff er lagt opp for alle som trenger eller ønsker fleksibilitet i sine studier, og tilsvarer den samme kompetansen som fagutdanningen på campus. Studiene kan tas på heltid eller deltid.

Lånekassen legger til rette for større fleksibilitet og økt støtte for voksne, slik at flere skal ha mulighet til å utdanne seg, uavhengig av alder og livssituasjon. Med den nye ordningen vil man kunne få fullt lån frem til man er 50 år, mot 45 år tidligere. Les mer her.