Skip to main content

Lyd- og musikkstudentene samarbeider med Den Norske Filmskolen

Nyhet   •   aug 13, 2018 14:59 CEST

– Det beste jeg har vært med på siden jeg startet musikkstudiene mine! sier komposisjonsstudent Markus Lappalaine.

Komposisjonsstudenter fra lyd- og musikkproduksjon gjennomførte i midten av april en fire dagers samarbeidsworkshop med regi-, klipp- og lydstudenter fra Den Norske Filmskolen.

Målet med workshopen var å etablere en samarbeidskultur og metode mellom regissører og komponister, på et tidlig stadium i utdanningene. Initiativet er satt i stand av faglærer i komposisjon på Noroff, Raymond Enoksen, og førstelektor i lyd på Den Norske Filmskolen, Carl Svensson.

Studentene på lyd- og musikkproduksjon har gjennom en årrekke hatt tverrfaglige samarbeidsprosjekter med Noroff sin egen utdanning innen filmproduksjon, og interessen for å legge lyd til bilde lenge vært stor, men dette er første gang det har vært et formelt samarbeid med Den Norske Filmskolen.

Lyd- og musikkstudentene Markus Lappalainen, Stig Fostervoll, Marie Fishpin Holberg og Ida Arntzen Veel deltok fra Noroff, og reiste til Lillehammer og Den Norske Filmskolen 10. april. Der skulle de få møte og bli kjent med filmskolens regi, klipp og lydstudenter på første året og sammen skulle de lage musikk til seks kortfilmer ila av en intens tredagers workshop.

– Dette er det beste jeg har vært med på siden jeg startet musikkstudiene mine! Det er ekstremt verdifullt med tanke på nettverk og arbeidsmuligheter i fremtiden, sier Markus Lappalaine.

Musikken skaper vendepunkt

Etter en forelesning av Raymond Enoksen, hvor temaet var musikalsk konseptutvikling og samarbeidsmetodikk med regi, ble komponistene tildelt hver sin regissør og film de skulle samarbeide med.

I løpet av tre dager skulle de lære å samarbeide og utforske hva musikk gjør med opplevelsen av handling gjennom å lage flere utkast og tilnærminger for musikken til bilde. Registudentene hadde laget seks kortfilmer det hovedmålet var å skape et vendepunkt i handlingen. Dette skulle også forsterkes gjennom musikk.

– Dette har vært utrolig inspirerende for meg. Dette samarbeidet opplevde jeg så bra at jeg bestemte meg for å søke videre studier innen narrativ komposisjon, sier Marie Fishpin Holberg, student på lyd- og musikkproduksjon.

– Samarbeidet har vært veldig vellykket!

Førstelektor i lyd, Carl Svensson, og komposisjonslærer Raymond Enoksen veiledet aktivt gjennom workshopen. På avslutningsdagen ble resultatene vist på filmskolens visningskino, etterfulgt av diskusjoner og analyser.

Svensson sier at samarbeidet mellom skolene bidrar til å bygge bro mellom komponister og regissører:

– Samarbeidet mellom regissør og komponist har vist seg å være en av de største utfordringene filmskolen har når det gjelder kunstneriske samarbeidspartnere, sier han.

Han utdyper:

– En slik fire dagers workshop mellom musikkstudenter fra Noroff og førsteårsstudenter på filmskoles regissør, lyd- og klippstudenter, har vært et første skritt i å bygge bro mellom disse kunstdisiplinene. Det har derfor vært veldig vellykket! sier Svensson.

Raymond Enoksen sier samarbeidet har vært en suksess:

– Ut ifra tilbakemeldingene fra studentene på de to skolene må dette sies å være en suksess. Alle har hatt kunstnerisk og faglig utbytte på høyt nivå, og vi får mange lovord om viktigheten av å ha slike samarbeid for å øke samarbeidskompetansen mellom de ulike fagfunksjonene, sier Enoksen.