Gå videre til innhold
Fra venstre: Beathe Due (rektor) og Anita Karlsen (direktør). Foto: Jeanette L. Bækkevold og Elisabeth Larsen.
Fra venstre: Beathe Due (rektor) og Anita Karlsen (direktør). Foto: Jeanette L. Bækkevold og Elisabeth Larsen.

Pressemelding -

Gode resultater for Noroff Høyskole i årets Studiebarometer

Studiebarometeret viser at studentene er fornøyde:
- Det er gledelig at jobben vi har gjort gir så gode resultater, sier rektor Beathe Due.

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til rundt
74 000 studenter hver høst. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. 15. februar ble resultatene fra årets Studiebarometer publisert, og her scorer Noroff Høyskolespesielt godt på faglig innhold og undervisning.

– At studentene i Studiebarometeret gir uttrykk for at de er fornøyde med det faglige, med forelesernes engasjement og oppfølging er veldig gledelig. Vi har noen helt fantastiske forelesere som alltid gir det lille ekstra for å få studentene til å lære. I tillegg utvikler de stadig nye former for engasjerende undervisning, sier Beathe Due, rektor ved Noroff Høyskole.

Noroff Høyskole er opp 33% i Studiebarometeret sammenlignet med fjoråret, og studentene har gitt hele 4 av 5 «stjerner».

Direktør ved Noroff Høyskole, Anita Karlsen, forteller at det ligger mye arbeid bak de positive resultatene.

– Det er flott å se de positive tilbakemeldingene fra Studiebarometeret etter at hele organisasjonen sammen har lagt ned så mye bra arbeid i å etablere et robust kvalitetssystem. Vårt kvalitetssystem og kvalitetsarbeid vil fortsette å gi oss et godt fundament for å levere høy utdanningskvalitet, og gode rammer for videre utvikling og vekst.

Høy kvalitet på nettstudier

Studiebarometeret indikerer også at nettstudentene opplever at det er høy kvalitet på nettbasert utdanning ved Noroff Høyskole.

Vi har noen helt fantastiske forelesere som alltid gir det lille ekstra for å få studentene til å lære. Beathe Due

– Vi er veldig glade for at spesielt våre nettstudier når så høyt opp. Studentene blir sett og får rom til å engasjere seg i trygge omgivelse. At de selv har engasjert seg for å skape et godt nettbasert læringsmiljø, er også en viktig faktor, sier Beathe.

Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. Fremover ønsker Noroff Høyskole å fokusere enda mer på industrinærhet og sosiale aktiviteter.

– Bare etter at Studiebarometeret ble gjennomført har vi satt i gang mye. Læringsmiljøutvalget har for eksempel dratt i gang Thinking Thursday, hvor de en gang i måneden inviterer bransjen inn for å diskutere karriereutvikling og få innsikt i bedriftenes arbeid, fortsetter rektoren.

Anita Karlsen opplever at studentene jobber mer enn før ved siden av studiene, hun tror derfor at det er viktig at Høyskolen fortsetter å legge til rette for fleksibilitet og engasjerende læringsmiljø.

– Vi har en svarprosent på 57%, noe som tyder på et veldig bra studentengasjement, og det er viktig for at vi skal kunne fortsette å forbedre oss og skape en god studentreise, sier hun.

📷: Høyskolen vil fortsetter å legge til rette for fleksibilitet og engasjerende læringsmiljø.

Jobber med kvalitet i alle ledd

Anita mener at tett samarbeid med studentparlamentet, innsikt i egen kvalitet og et ønske om å bli bedre, er faktorer som har hatt innvirkning på resultatene.

– Vår strategi og videre arbeid baseres på flere typer evalueringer som gir innsikt i våre prosesser. Strategiske beslutninger må baseres på god forståelse av i egen virksomhet.

Hun fortsetter:

– Dette er en bekreftelse på at vi jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring, noe som legger til rette for at den gode utviklingen ved Høyskolen vil fortsette.

Noroff Høyskole tilbyr bachelorgrader i Cyber Security, Digital Forensics and Incident Response, Applied Data Science, Interaktive medier - Animasjon og Interaktive medier - Spill. Fra august 2024 tilbys også bachelorprogrammet Digital Assurance and Security Management.

Emner

Kategorier

Regions


Noroff er en utdanningsinstitusjon med sterkt digitalt DNA. Vi utvikler og skreddersyr våre utdanninger, sammen med relevant industri, for å imøtekomme fremtidens yrkesliv og kompetansebehov. Vi jobber for at våre studenter skal få en utdanning tilpasset en digital- og teknologisentrert fremtid. Våre studenter kan og vil bidra i et arbeidsliv i endring.

Kontakter

Mathilde Stray Øksendal

Mathilde Stray Øksendal

Pressekontakt Innholdsmarkedsfører og webredaktør Pressekontakt 90718799

Fokus på digital kompetanse tilpasset næringsliv og bransjenes behov

Hos Noroff studerer fremtidens digitale innovatører. Utdanningstilbudet består av høyskole, fagskole og nettstudier. Vi har campus i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

Noroff - School of technology and digital media
Elvegata 2A
4608 Kristiansand
Norge