Gå videre til innhold
Stadig økende behov for datakompetanse: Noroff dobler studietilbudet innenfor IT

Pressemelding -

Stadig økende behov for datakompetanse: Noroff dobler studietilbudet innenfor IT

Lanserer samtidig et helt nytt studieløp innenfor data science.

– Å satse på IT-kompetanse er noe av det viktigste vi kan gjøre. Det er viktig for hele det norske samfunn, og ikke bare for det vi tenker på som IT-næringen, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

– Det går direkte på vår evne til å møte store utfordringer innen for eksempel helse, klima og transport. Vi står midt i et digitalt skifte, og i Norges omstillingsbilde er ingen faktor mer kritisk enn IT-kompetanse.

Både i det offentlige og i næringslivet har det de siste årene vokst fram et stadig økende behov for datakyndige. Ifølge Haugli styrer vi mot en kritisk underdekning.

– For to år siden kom en rapport som Kommunal- og moderniseringsdepartementet fikk utarbeidet, som ga et alvorlig alarmsignal. Den sier at innen 2030 vil 1 av 4 IT-stillinger være ubesatt hvis vi ikke gjør noe. Til denne rapporten var heller ikke det økende behovet lagt til grunn, så sannsynligvis vil realiteten være mye mer alvorlig, sier han.

For å møte behovet krevde derfor IKT-Norge under sin årskonferanse i april at antall IT-studieplasser skal dobles. En skole som gjør nettopp dette er fag- og høyskolen Noroff.

De øker nå antall studieplasser innenfor IT fra 90 til 188, fordelt på fire eksisterende utdanninger, og i tillegg lanserer de den helt nye utdanningen Applied Data Science, som ble godkjent av Nokut i forrige uke.

– Verden drukner i data

En konsekvens av at vi alle bruker digitale verktøy mer er at det genereres store datamengder, såkalt big data.

Noroffs nye studieprogram er skreddersydd for å utdanne mennesker til å kunne stupe uti dette stadig voksende havet av data, og hente ut nøkkelinnsikter som kan bidra til å skape verdier for en bedrift, eller til å utvikle bedre offentlige tjenester.

– Verden drukner i data. Fagpersoner som kan analysere store datamengder og trekke verdier ut av dem, vil være ettertraktet, sier administrerende direktør for Noroff, Lars Erik Torjussen.

Bachelorstudiet Applied Data Science er blant de første av sitt slag i Norge. Gjennom studiet får studentene det teoretiske grunnlaget som kreves for å jobbe som data scientist, og gode praktiske ferdigheter i anvendelsen av verktøy og teknikker.

Dette inkluderer databehandling, analyse og visualisering, programvareutvikling og utplassering, matematisk og statistisk analyse, samt kunstig intelligens og maskinlæring.

– En god data scientist er en blanding av analytiker, rådgiver, kommunikator og hacker, sier Torjussen, og fortsetter:

– Hun ser strukturer i store mengder formløse data og klarer å kombinere ulike datasett for å skape ny innsikt og nye muligheter. Hun evner også å formidle denne kunnskapen på en måte som gjør ledelsen i stand til at ta velinformerte beslutninger.

Største ressurs framover

Håkon Haugli i Abelia ser positivt på det at Noroff utvider sitt tilbud.

– Norge er blant OECD-landene med lavest tilgang på teknologikompetanse. Derfor er det Noroff gjør viktig og bra – vi må øke IT-kompetansen som land, sier han, og påpeker videre at nettopp det nye faget er et godt bidrag til dette arbeidet.

– Et fag som Applied Data Science er superviktig. The Economist har sagt at vår største ressurs framover, det er data. Å kunne anvende store datamengder, betyr at man kan levere produkter og tjenester på andre måter enn tidligere, sier Haugli, og fortsetter:

– Dette driver fram ting som delingsøkonomi, nye produksjonsmetoder og kunstig intelligens. Å ha spesialister på dette, som forstår og kan omsette til store datamengder til nye forretningsmodeller, som kan gi råd og skape nye løsninger – det kommer til å ha stor betydning.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Noroff er en utdanningsinstitusjon med sterkt digitalt DNA. Vi utvikler og skreddersyr våre utdanninger, sammen med relevant industri, for å imøtekomme fremtidens yrkesliv og kompetansebehov. Vi jobber for at våre studenter skal få en utdanning tilpasset en digital- og teknologisentrert fremtid. Våre studenter kan og vil bidra i et arbeidsliv i endring.

Pressekontakt

Mathilde Stray Øksendal

Mathilde Stray Øksendal

Pressekontakt Innholdsmarkedsfører og webredaktør Pressekontakt 90718799

Fokus på digital kompetanse tilpasset næringsliv og bransjenes behov

Hos Noroff studerer fremtidens digitale innovatører. Utdanningstilbudet består av høyskole, fagskole og nettstudier. Vi har campus i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

Noroff - School of technology and digital media
Elvegata 2A
4608 Kristiansand
Norge