Nyhet -

Lov om mineralutvinning på kontinentalsokkelen på høring

Et lovforslag for mineralutvinning på kontinentalsokkelen er ute på høring. Olje- og energidepartementet har overtatt ansvaret for mineralutvinning til havs. Til nå har det ikke foreligget et helhetlig lovverk for slik virksomhet, men nå er et forslag på plass.

Norsk Bergindustri kommer til å levere høringsinnspill på vegne av bransjen. Har du meninger om temaet hører vi gjerne fra deg før 16. juni. Ta kontakt på epost@norskbergindustri.no

Les høringsnotatet og lovforslaget her

Emner

  • Politikk

Pressekontakt

Lars-Erik Sletner

Pressekontakt Fagsjef for politikk og samfunn 411 07 695

Anita Hall

Pressekontakt Generalsekretær 908 27 041