Nyhet -

Ny mineralstatistikk viser omsetningsfall

Byggeråstoff er dominerende og utgjør 59 % av den totale omsetningen av mineralske råstoffer i 2016. Til tross for god utvikling i denne delen av bransjen går den totale omsetningen av mineralske råstoffer tilbake.

Direktoratet for mineralforvaltning gir ut mineralstatistikk årlig. Årets mineralstatistikk HARDE FAKTA presenteres etter en omfattende systematisk gjennomgang av det statistiske grunnlaget og nye analyser.

Statistikken viser at omsetningen i mineralnæringen var 10,2 milliarder kr i 2016. Dette er en nedgang på 11 % sammenlignet med gjennomsnittlig omsetning de tre forutgående årene. Eksportverdien utgjorde 4,4 milliarder kr, tilsvarende 43 % av den totale omsetningen.

Nedgangen på 11 % skyldes hovedsakelig konkursen ved Sydvaranger Gruve AS i 2015 og redusert aktivitet ved Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. Videre er ytterligere en drøy milliard kr tatt ut av statistikken for 2016. Dette omfatter deler av foredlingsindustrien, som har vært inkludert i mineralstatistikken tidligere år. Uttak av torv er også tatt ut i statistikken for 2016, og tilsvarer ca. 100 millioner kr basert på gjennomsnittstall fra de tre siste år. Mineralnæringen sysselsatte 4745 årsverk i 2016.

Byggeråstoff er dominerende og utgjør 59 % av den totale omsetningen av mineralske råstoffer i 2016. Omsetningen av byggeråstoff har økt med 6 % fra tidligere år. Hele 20 % av det kjente uttaket av fast fjell er knyttet til infrastrukturprosjekter som ikke er konsesjonspliktige. Verdien av disse massene inngår ikke i driftsstatistikken. Omsetningen av industrimineraler har økt med 17 %. For de øvrige råstoffgruppene er omsetningen redusert med 54 % for metalliske malmer, 10 % for naturstein og 38 % for energimineraler.

Rapporten kan lastes ned her: https://dirmin.no/aktuelt/harde-fakta-om-mineralnaeringen

Emner

  • Industri, produksjon

Pressekontakt

Lars-Erik Sletner

Pressekontakt Fagsjef for politikk og samfunn 411 07 695

Anita Hall

Pressekontakt Generalsekretær 908 27 041