Nyhet -

Statsbudsjett 2018

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 varsler gruvenedleggelse på Svalbard og økte bevilgninger til Direktoratet for mineralforvaltning.

Store Norske på Svalbard går en mørkere vinter enn vanlig i møte. Regjeringen foreslårå avvikle gruvedriften i Svea og i Lunckefjeli forslaget til statsbudsjett for 2018. Norsk Bergindustri beklager avgjørelsen og håper regjeringen iverksetter tiltak som bevarer kompetansemiljøet og industrisamfunnet på Svalbard.

Direktoratet for mineralforvaltning får økte ressurser i året som kommer. Det vil forhåpentlig føre til kortere ventetid for bedriftene som har søkt om driftskonsesjon.

NGUs mineralkartleggingsprogram MINN og MINS ble fjernet fra budsjettet under den ekstraordinære flyktningsituasjonen i 2015, men ble ikke gjeninnført da situasjonen normaliserte seg. Det medfører stopp i den geofysiske kartleggingen. Det fører i sin tur til mindre mineralleting, svakere næringsutvikling og svekkede internasjonale konkurransevilkår. I Sverige og Finland er 100 prosent av berggrunnen kartlagt, mot kun 51 prosent av den norske. Norsk Bergindustri deltok under budsjetthøringen i Stortinget med mål om å få finansiering til NGUs leteprogrammer på plass før budsjettet vedtas. 

Kommunikasjonsansvarlig Olav Hallset under budsjetthøringen i Stortingets næringskomite 26. oktober

Emner

  • Industri, produksjon

Kategorier

  • statsbudsjett
  • mineraler
  • næringspolitikk

Pressekontakt

Lars-Erik Sletner

Pressekontakt Fagsjef for politikk og samfunn 411 07 695

Anita Hall

Pressekontakt Generalsekretær 908 27 041