Pressemelding -

Hjertelig velkommen til bergindustriens høstmøte 2017

Høstmøtet 11.-13. oktober i Trondheim er årets store nettverksarena i bergindustrien. Program og påmelding er klar, sikre deg billett før fristen.   

Her treffes mennesker med engasjement for uttak og foredling av mineralske råstoffer fra ulike delbransjer, bedrifter, forvaltningen. Fra hele landet kommer det folk fra de minste grustak og de største gruver. Felles for dem alle er at de produserer og leverer produkt som fyller samfunnsbehovet for varer basert på geologiske ressurser i Norge.

Samfunnsaksept og kommunikasjon

Årets tema for høstmøtet vil være samfunnsaksept og kommunikasjon. Den vanlige nordmann tenker lite på bransjens produkter i hverdagen, men sannheten er at vi leverer råstoffer til de fleste verdikjeder. Det er stein i veier, kjøkkenbenker, sminke, stålkonstruksjoner, pc'er, softis og tannkrem. De nye grønne industriene er helt avhengig av mineraler for at vi skal lykkes med et grønt skifte. Norge har et betydelig potensiale for økt utvinning av ressurser i berggrunnen. Det er så lett å si nei til en bransje som kan ha krevende lokale effekter. Likevel ser vi at det strenge regelverket i Norge og høy bevissthet rundt blant annet miljøpåvirkning er med på å styrke bærekraftsarbeidet og at vi stadig blir dyktigere til å redusere vårt miljøfotavtrykk.

Årets foredragsholdere har hver på sin måte fått i oppdrag i å belyse hva som skal til for å øke samfunnets aksept for det vi driver med. I tillegg blir det tekniske innlegg, ekskursjoner og delsesjoner. Onsdag arrangeres utflukt til skiferbygda Oppdal, eller du kan få med deg en byvandring i Trondheim sentrum sammen med Tom Heldal fra NGU. UKA-revy onsdags kveld for de som liker det, delsesjoner for naturstein, malm og mineraler og pukk og grus, samt festmiddag torsdag.

Dessuten får vi leverandørutstillinger og -presentasjoner innvevd blant alt det andre. Tid for en gemyttlig prat med folk fra verdens hyggeligste bransje – kan du i hele tatt se for deg å ikke være til stede?

Program og påmelding

Related links

Emner

  • Naturressurser

Kategorier

  • norsk bergforening
  • norsk bergindustri
  • høstmøte
  • arrangementer

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for den norske mineralnæringen. Våre medlemsbedrifter produserer byggeråstoff, naturstein, metalliske malmer og industrimineraler. I tillegg har vi leverandører av utstyr og tjenester til bransjen som medlemmer. 

Pressekontakt

Lars-Erik Sletner

Pressekontakt Fagsjef for politikk og samfunn 411 07 695

Anita Hall

Pressekontakt Generalsekretær 908 27 041