Skip to main content

Positiv holdning til bergindustrien

Pressemelding   •   sep 29, 2020 08:40 CEST

Respons analyse har på oppdrag fra Norsk Bergindustri gjennomført en spørreundersøkelse for å avdekke kjennskap og holdninger til bergindustrien i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført i ukene35 og 36.

Undersøkelsen viser at folk flest er positive til bergindustrien, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall. Nær 2 av 3 svarer bekreftende på at mineraler er viktig for de produktene vi bruker i hverdagen. Videre er det hyggelig å konstatere at mange ønsker at lokale og sentrale myndigheter tilrettelegger for økt utvinning av mineraler og metaller i Norge. Spesielt oppleves det som viktig at det benyttes norsk naturstein i bygninger.

Samtidig er det klart at vi også har en jobb å gjøre når det gjelder å øke kunnskapen rundt mineralenes rolle i det grønne skiftet. Det samme gjelder bergindustriens påvirkning på det ytre miljø (jord, vann, luft).

Per idag er det lav kjennskap til at det jobbes med bærekraft i bergindustrien. Undersøkelsen viser at nær halvparten av de spurte per i dag ikke har noen oppfatning av bærekraftarbeidet.

Dette er for så vidt ikke så overraskende, uttaler Hall videre. Vi står nå i startgropen for å implementere Towards Sustainable Mining (TSM) her i Norge. Dette verktøyet vil gjøre det lettere å måle og kommunisere miljøprestasjoner fremover, og vi forventer at dette over tid vil øke kunnskapen om bærekraftarbeidet i bergindustrien.

Når det gjelder bruken av sjødeponi, svarer nær syv av ti at de kjenner til eller har hørt om interessekonflikten rundt bruk av dette. Over halvparten svarer at de ikke støtter bruken av sjødeponi i dag. Samtidig er det verdt å merke seg er at flere enn 2 av 3 kan tenkes å skifte mening dersom forsking/tester viser at det er det beste alternativet og at det ikke påvirker havmiljøet permanent. Dette er viktig kunnskap å ta med seg i kommunikasjonsarbeidet videre, avslutter Hall.

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien.

Mer informasjon:

Anita Helene Hall, Generalsekretær Norsk Bergindustri

Mobil: +47 908 27 041

Epost: ah@norskbergindustri.no


Norsk Bergindustri er en bransjeforening for den norske mineralnæringen. Våre medlemsbedrifter produserer byggeråstoff, naturstein, metalliske malmer og industrimineraler. I tillegg har vi leverandører av utstyr og tjenester til bransjen som medlemmer.