Pressemelding -

Revidert nasjonalbudsjett: Krever tiltak som treffer bergindustrien!

Når regjeringen idag fremlegger sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, krever Norsk Bergindustri målrettede tiltak som raskt kan omsettes i verdiskaping og sysselsetting. Et nytt statlig investeringsfond rettet mot mineralnæringen,fremskynding av gruveprosjekter og styrking av asfaltbudsjettet til Statens vegvesen,er prioritert. Tiltakene er høyst påkrevet for å sikre og utvikle bergindustrien også etter corona, uttaler generalsekretær Anita Hall.

Nærmere om de aktuelle tiltak:

Etabler et statlig investeringsfond innrettet mot mineralnæringen: Markedet for å kapitalisere opp aktuelle prosjekt er svært krevende, og corona gjør det ikke lettere. Ordningen er tenkt innrettet mot selskap i oppstartsfasen,og vil bidra til å få fart på verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Et slikt statlig fond kan opprettes på lik linje med hva vårt naboland Finland har gjort. Skal vi ha en fossilfri energihverdag i fremtiden, trenger vi mye mer av en rekke metaller og mineraler. For å etterkomme dette behovet er det ingen tvil om at vi behøver mer gruvedrift, sier Hall videre.

Fremskynding av gruveprosjekter: Prosjektene til Nussir (ved Repparfjorden) og Nordic Mining (Engebøfjellet) er gryteklare prosjekter som myndighetene snarest må fremskynde, fremholder Hall.

Hun viser til at en betydelig del av investeringer og drift vil bli lagt igjen i regionene i form av innkjøp, kompetanse, skatt og avgifter. Prosjektene bidrar derfor med betydelig lokal verdiskapning og sysselsetting (5-600 arbeidsplasser – mange lokalt) som igjen gir betydelige ringvirkninger i relaterte virksomheter.

Styrking av asfaltbudsjett: Statens vegvesen fikk et større kutt i asfaltbudsjettet for 2020. I en nylig gjennomført medlemsundersøkelse bekreftes inntrykket av at dette har medført markant mindre oppdrag, dårligere lønnsomhet og oppsigelser blant våre pukk- og grusmedlemmer. Vi forventer en kraftfull styrking nå i revidert nasjonalbudsjett, slik at sysselsetting og verdiskaping i bransjen kan styrkes.

Medlemmene i Norsk Bergindustri sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, derfor er det svært viktig at regjeringen tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, avslutter Anita.

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien.

Emner

  • Arbeidsliv

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for den norske mineralnæringen. Våre medlemsbedrifter produserer byggeråstoff, naturstein, metalliske malmer og industrimineraler. I tillegg har vi leverandører av utstyr og tjenester til bransjen som medlemmer. 

Pressekontakt

Lars-Erik Sletner

Pressekontakt Fagsjef for politikk og samfunn 411 07 695

Anita Hall

Pressekontakt Generalsekretær 908 27 041