Skip to main content

Tar nye grep for å forbedre miljø- og sosial praksis!

Pressemelding   •   sep 08, 2020 12:25 CEST

Den 2.mars var en merkedag i Norsk Bergindustris historie, da avtalen om TSM- TowardsSustainable Mining, ble signert med Mining Association ofCanada under PDAC i Toronto. Nå tar Norsk Bergindustri neste skritt på veien for å forbedre miljø- og sosial praksis innenfor mineralnæringen, oppstart av Referansegruppen TSM. Dette rådgivende organet blir en viktig støttespiller i det videre bærekraftarbeidet.


Referansegruppen skal rådgi Norsk Bergindustri og deresmedlemmer for å kunne oppnå gode resultater i bærekraftarbeidet i samsvar med prinsippene i TSM. Dette arbeidet vil hjelpe virksomhetenes bidrag til den økonomiske og sosiale utviklingen i Norge, samt i lokalsamfunnene der næringen har virksomhet.

TSM er et verktøy og rapporteringssystem for å måle og synliggjøre bærekraftsarbeidet som gjøres blant Norsk Bergindustris medlemmers virksomheter. Det vil bidra sterkt til ytterligere dialog med interessegrupper og lokalsamfunn. Alle resultater publiseres og vil være offentlig tilgjengelig for alle som har interesse for bærekraftsarbeidet til den norske bergindustrien.

Referansegruppen består av personer fra organisasjoner og interessegrupper som har interesse for bergindustriens virksomhet. Det er elleve faste seter i Referansegruppen som besittes av personer frablant annet miljøorganisasjoner, finansbransjen, urbefolkningen, arbeidstakerorganisasjon, arbeidsgiverorganisasjon, lokalsamfunn og annet næringsliv.

Gruppens medlemmer bidrar med sin ekspertise og kunnskap, samt interessene til den gruppen de representerer. De har den nødvendige respekten og troverdigheten innenfor sinorganisasjon oginteressegruppe til å være en pålitelig representant i Referansegruppen, og de kommuniserer internt om utfordringer som er relevante for Referansegruppen.Deltagere velges av en valgkomitéfor tre år med mulighet for forlengelse.

Referansegruppen skal være så nøytral og uavhengig som mulig av Norsk Bergindustri, og ledes derfor av ekstern person.

Innovasjon, forskning, utdanning og entreprenørskap er helt nødvendig for at mineralske ressurser skal bli en styrke for Norge i fremtiden, ikke minst i en sirkulær økonomi. Dette betyr at de må utvinnes på en bærekraftig måte, og at de må brukes i det ferdige produktet så effektivt og så lenge som mulig, før vi sikrer gjenbruk.Bergindustrien er en fremoverlent industri som tar sitt miljøansvar på største alvor.

For nærmere informasjon, kontakt:

Anita Hall, GeneralsekretærNorsk Bergindustri

Epost: ah@norskbergindustri.no

Mobil: +47 908 27 041

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for den norske mineralnæringen. Våre medlemsbedrifter produserer byggeråstoff, naturstein, metalliske malmer og industrimineraler. I tillegg har vi leverandører av utstyr og tjenester til bransjen som medlemmer.