Gå videre til innhold

Siste nytt

Frilandsmusiker Siri Storheim mottok Likestillingsprisen 2022 under Kringkastingsorkestrets konsert 2. februar 2023. Foto: Alexander Henshaw

Frilansmusiker Siri Storheim er tildelt Norsk Komponistforenings Likestillingspris 2022

Torsdag 2. februar var både prisvinner, tidligere prisvinnere og representanter fra Norsk Komponistforening til stede i Store Studio under KORKs konsert for å hedre mottakeren av Komponistforeningens likestillingspris 2022. Prisen gikk til Siri Storheim, hornist og tidligere studentutvalgsleder ved Norges musikkhøgskole, for å ha løftet debatten om likestilling i musikkutdanningsinstitusjonene.

Kontakter

Beate Styri

Beate Styri

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Presse, nyheter, sosiale medier 90606661

Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for alle komponister som jobber med musikk og lyd som kunstform

Norsk Komponistforenings primære oppgave er å sikre komponisters rettigheter som kunstnere, og for økt bruk av norsk musikk. Vi arbeider for å styrke arenaer for inspirasjon, samarbeid og fagutvikling, og fra egen administrasjon og gjennom vårt Kunstnernettverk sørge for å være en sterk politisk stemme og høringsinstans for hele kulturlivet. Norsk Komponistforening er både pådriver, støttespiller, arrangør, medeier og sponsor for andre kunstneriske prosjekter og arenaer. Arbeidet med en jevnere kjønnsbalanse blant komponister er en av Norsk Komponistforenings prioriterte oppgaver. Som kulturbærere har vi et særlig ansvar, og Komponistforeningen er en engasjert aktør på vegne av likestillingssaken. Komponistforeningen støtter arbeidet med økt rekruttering av kvinner til komposisjon, og er medlem av Balansekunstprosjektet som på et overordnet organisatorisk plan arbeider for et mer likestilt musikkliv.

Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECSA (European Composer and Songwriter Alliance).