Gå videre til innhold
-God dyrevelferd er helt nødvendig. Vi lever av kvaliteten på pelsen og hvis dyrene ikke trives blir pelsen dårlig og blass. Det vet alle som har dyr, sier pelsdyrbonde Lars Ole Bjørnbet.
-God dyrevelferd er helt nødvendig. Vi lever av kvaliteten på pelsen og hvis dyrene ikke trives blir pelsen dårlig og blass. Det vet alle som har dyr, sier pelsdyrbonde Lars Ole Bjørnbet.

Nyhet -

Dyrevelferden i norsk pelsdyrnæring er god

Regjeringen vil legge ned norsk pelsdyrnæring med begrunnelse i dyrevelferd. 
-Ingen andre land kan vise til så god dyrevelferd som norsk pelsdyrnæring, sier kommunikasjons sjef i Norsk Pelsdyralslag, Guri Wormdahl.

-Velferden til dyra er gjennomgående god. Det inntrykket som blir forsøkt skapt av dyreaktivister om dårlig dyrevelferd i pelsdyrnæringen er beviselig feil, sier Wormdahl.

I løpet av det siste tiåret er det gjennomført to faglige utredninger på dyrevelferden blant norske pelsdyr, Vitenskapskomiteen for mat og miljø (2008) og NOU (2014:15) 

Begge rapportene konkluderer med at dyrevelferden til pelsdyrene blir ivaretatt.

Det er strenge krav til dyrevelferd i norsk pelsdyrnæring

Norske pelsdyr blir hyppigere og grundigere kontrollert enn noen andre dyreslag, med tre pålagte veterinærbesøk hvert eneste år.

-Mattilsynet gjennomfører i tillegg egne kontroller. I 80 prosent av tilfellene kommer Mattilsynet uanmeldt. De finner ikke flere avvik enn i andre dyrehold, sier Wormdahl.

Næringen har nettopp lagt frem tall som viser at 99,8 prosent av de norske pelsdyrene er uten skader eller sykdom.

-Få næringer kan vise til slike tall. De siste to prosentene var dessuten dyr under behandling, sier Wormdahl.

Pelsdyrbøndene setter dyrevelferd høyt

For pelsdyrbonde Lars Ole Bjørnbet fra Orkdal utenfor Trondheim er dyrevelferd veldig viktig.

-God dyrevelferd er helt nødvendig. Vi lever av kvaliteten på pelsen og hvis dyrene ikke trives blir pelsen dårlig og blass. Det vet alle som har dyr, sier Bjørnbet.

Pelsdyrbøndene mottar ikke produksjonsstøtte og selger skinnene på internasjonale skinnauksjoner.

-Vi kan ikke konkurrere på det internasjonale markedet hvis vi ikke har topp kvalitet og topp dyrevelferd. Vi har de strengeste dyrevelferdsreglene i Norge og det gir oss god kvalitet, sier Bjørnbet.

Importert pels vil ikke ha like strenge krav til dyrevelferd som i Norge

Før jul la regjeringen frem et forslag om å legge ned den norske pelsdyrnæringen. Det skal fremdeles være lov å importere pels.

-Vi har de strengeste dyrevelferdsreglene i Norge. Den importerte pelsen blir jo produsert i et land med en helt annen dyrevelferd og kvalitet enn i Norge. Da henger ikke argumentet om dyrevelferd lenger på greip, sier Bjørnbet. 

Emner

Pressekontakt

Frida Gunnestad Johansen

Frida Gunnestad Johansen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Alle mediehenvendelser 950 51 988

Les om utviklingstrekk i norsk landbruk!

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 17 bondeeide samvirkebedrifter i landbruket. Vår jobb er å legge til rette for at samvirkebedriftene kan fortsette med sitt viktige arbeid for norske forbrukere, industri og samfunnsliv.

Norsk Landbrukssamvirke
Hollendergata 5
Oslo
Norge