Skip to main content

Algebønder vant Landbrukets innovasjonspris 2020!

Pressemelding   •   jan 14, 2020 17:09 CET

Folvengaard vant landbrukets innovasjonspris 2020. Fra venstre: Alf Erik Gjørven, Rolf Olav Gjørven og Dag Hjelle.

Algebønder vant Landbrukets innovasjonspris 2020Landbrukets innovasjonspris 2020 gikk til Folvengaard AS. Gründerne Rolf Olav Gjørven og Dag Hjelle har som de første i verden startet algeproduksjon på eget gårdsbruk. - Innovasjonsprisen er en stor kilde til inspirasjon for arbeidet med å realisere prosjektet fullt ut, sier vinnerne som fikk prisen på konferansen «Mat og Landbruk» i regi av Norsk Landbrukssamvirke.

Ved hjelp av lokale naturressurser og husdyrgjødsel fra egen gård, produserer Folvengaard mikroalger som skal bli til mat og fôr. Lokalproduserte proteinkilder, som mikroalger, kan bidra til at Norge lykkes med høyere selvforsyning og en enda mer bærekraftig matproduksjon.

-Folvengaard er en pioner. De viser definitivt at norske bønder kan tenke nytt og bærekraftig. Jeg har stor tro på at mikroalger, produsert på norske gårdsbruk kan gjøre oss mer selvforsynt med protein og slik bedre matsikkerheten vår, sier Åge Klepp, fagsjef for innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke.

Landbrukets innovasjonspris deles ut av Norsk Landbrukssamvirke og prisen løfter frem og hedrer personer eller bedrifter som har evnet og våget å satse på innovasjon innen bioøkonomien. Juryen har i sin vurdering lagt vekt på at kravet til å tenke sirkulærøkonomi vil utfordre alle bransjer, inkludert jordbruket.

-Det er flott å se at noen tørr gå foran. Algebøndene viser at jordbruket også er langt fremme når det gjelder nytenkning, sier Olaug Bollestad, mat og landbruksminister som delte ut prisen.

Det var stolte og takknemlige bønder som mottok prisen.

-Dette er en pris vi deler med alle som har støttet opp om og deltatt i utviklingen av Folvengaard prosjektet. Spesielt betyr det mye at samarbeid mellom forskning ved NIBIO og praktisk landbruk på Folven blir anerkjent gjennom denne prisen, sa vinneren etter utdelingen.

Og de to bøndene har ambisiøse planer fremover, blant annet flere pilotprosjekter.

-I år vil vi sette i drift pilotanlegg for mikroalgebasert dyrkning av proteiner og fettsyrer for deretter å tilby slike pilotanlegg til gårdsbruk, prosessindustri og havbruksbedrifter som vil prøve ut denne teknologien sine produksjonslinjer, forteller de.

De to andre nominerte var Arbaflame og Splitkon. 

Juryen har bestått av partner i advokatfirmaet Selmer Liv Monica Stubholt, divisjonsdirektør for bærekraft Inger Solberg i Innovasjon Norge og Nada Ahmed leder for forskning- og innovasjonsavdelingen i Aker Solution. Innovasjonsprisen deles ut for sjette gang.

For ytterligere kommentarer og informasjon:

Rolf Olav Gjørven Tlf: 416 72 724
Dag Hjelle: 480 10 676
Frida G Johansen, Kommunikasjons sjef, Norsk Landbrukssamvirke tlf: 950 51 988

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 17 bondeeide samvirkebedrifter i landbruket. Vår jobb er å legge til rette for at samvirkebedriftene kan fortsette med sitt viktige arbeid for norske forbrukere, industri og samfunnsliv.

Gjennom sine samvirkebedrifter er bønder blant de mest langsiktige investorene i norsk industri. Samvirkebedriftene sørger for 16 000 industriarbeidsplasser over hele landet, bidrar med verdiskaping basert på fornybare norske ressurser og sørger hver dag for at maten du spiser er trygg.

Med oljealderen på hell blir landbrukssamvirkenes jobb med å skape arbeidsplasser og verdier fra jord, skog og hav enda viktigere.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.