Pressemelding -

Høy tillit til livredderne

Fire av fem føler seg trygge på at redningspersonell i sin kommune er i stand til å håndtere en større ulykke eller katastrofe. Dette viser en ny undersøkelse gjennomført av Norsk Luftambulanse.

Undersøkelsen viser forskjell i trygghetsfølelse mellom ulike regioner i Norge. Mens 85 prosent er trygge på kriseberedskapen i Trøndelag og Nord-Norge, har 73 prosent den samme tryggheten i Østlandsområdet minus Oslo og Akershus. I Oslo og Akershus føler 83 prosent seg helt eller ganske trygge på at redningspersonellpersonell i sin kommune kan håndtere en større ulykke eller katastrofe. - Det er positivt at befolkningen er trygge på at beredskapspersonellet er rustet for større ulykker og katastrofer. Norsk Luftambulanse har jobbet med kompetanseheving og felles trening for brann-, politi- og helsepersonell gjennom de siste 13 årene, og har sett stor framgang, sier generalsekretær Åslaug Haga.

Avstand teller

Av de som føler seg lite eller ikke trygge på kommunens beredskap i større ulykker eller katastrofer, sier omtrent halvparten at dette skyldes store avstander. - I et land som Norge er vi avhengige av å ha en godt utbygget ambulanse- og luftambulansetjeneste som kan transportere alvorlig syke og skadde pasienter, siden det ofte er snakk om store avstander, sier generalsekretær i Norsk Luftambulanse Åslaug Haga.

Manglende kompetanse

Undersøkelsen viser at blant dem som ikke føler seg trygge på beredskapen i sin kommune, oppgir en tredjedel at de er bekymret for kompetansen til redningspersonellet. - Det er dyktige fagfolk i blålysetatene, men vi har påpekt at de mangler arenaer for felles trening og kompetanseheving, et felles system for å prioritere mellom pasienter når det er mange av dem og moderne bårer. Der er det mer å gjøre, og vi skal fortsette å gjøre vårt for tusenvis av blålysansatte hvert år. Hendelser som brannen i et vogntog i Oslofjordtunnelen på St. Hansaften viser at vi må være beredt på de store ulykkene selv om de kommer sjelden, sier Haga.

Økning i helikopteroppdrag

Medlemsorganisasjonen Stiftelsen Norsk Luftambulanse eier Norsk Luftambulanse AS. Dette selskapet er den største legehelikopteroperatøren i Norge, og flyr på oppdrag for helseforetakene. Luftambulansetjenesten er offentlig finansiert, men medlemmene i stiftelsen sikrer stadig utvikling og styrking av tjenesten. I 2010 hadde Norsk Luftambulanse AS 7700 helikopteroppdrag – en økning på 10 prosent sammenliknet med 2009. - I tillegg til å styrke luftambulansetjenesten og andre ledd i redningskjeden, er Stiftelsen Norsk Luftambulanse i dag en ledende forskningsinstitusjon innen prehospital akuttmedisin i Europa, sier Haga. Organisasjonen har 19 doktorgradsstipendiater i arbeid, og samarbeider med mange ulike forskningsmiljøer samt industri både nasjonalt og internasjonalt.

Emner

  • Kriser, konflikter

Kategorier

  • norsk luftambulanse
  • ulykke
  • katastrofe
  • undersøkelse
  • trygghet
  • kurs
  • beredskap

Om Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell medlemsorganisasjon med 775.000 medlemmer, med målsetting å utvikle luftambulansetjenesten gjennom forskning, undervisning og utviklingsprosjekter til beste for den akutt syke og alvorlig skadde pasient. Organisasjonen har et av Europas største forskningsmiljøer på akuttmedisin.
Stiftelsens heleide datterselskap, Norsk Luftambulanse AS, er et operatørselskap som driver legehelikoptervirksomhet på oppdrag fra Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS. Norsk Luftambulanse AS er i dag operatør på åtte av Norges 11 luftambulansebaser.

I 2010 hadde Norsk Luftambulanse AS 7700 helikopteroppdrag, rundt 2000 legebiloppdrag og Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjennomførte over 1300 kurs med nesten 20 000 deltakere.

Kontakter

Marte Ramborg

Pressekontakt Kommunikasjonsjef Stiftelsen Norsk Luftambulanse (medlemsorganisasjon) 970 07 199 Norsk Luftambulanse