Gå videre til innhold
Fastlegen er navet i helsehjulet

Nyhet -

Fastlegen er navet i helsehjulet

Helsebudsjettet har et tydelig søkelys på sykehusene og spesialisthelsetjenesten. Dette er gode og nødvendige tiltak, men vi trenger også økt kapasitet i førstelinjetjenesten over hele landet.

Fastlegen er navet i helsehjulet for oss alle, både som borgere og helsearbeidere. Ordningen er under sterkt press, og det bør iverksettes tiltak for å sikre en sterk og god allmennlegetjeneste.

I satsingen på allmennlegetjenesten bør det også utredes hvordan andre profesjoner kan bidra med sin kompetanse, og et eksempel på dette er innenfor muskel– og skjelettplager. Tidligere gjennomføre utviklingsprosjekter har vist hvordan manuellterapeuter og kiropraktorer kan bidra i møte med denne pasientgruppen. Vi mener regjeringen bør se på hvordan man ytterligere kan nyttiggjøre seg den samlede ressurs som osteopater, manuellterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer og naprapater utgjør når videre tiltak skal vurderes.

Forebyggende og helsefremmende arbeid gjøres best på første nivå i kommunen der folk bor. Et godt tverrfaglig samarbeid i førstelinjetjenesten vil være med på å avlaste fastlegeordningen og styrke det lokale helsetilbudet - det kommer pasienten til gode.

Emner

Tags

Pressekontakt

Tomas Collin

Tomas Collin

Pressekontakt Styreleder Leder av organisasjonen 913 28 430
Matias Fjeld

Matias Fjeld

Pressekontakt Styremedlem Kommunikasjonsansvarlig 988 36 312

Relatert materiale

Vi arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser.

Norsk Osteopatforbund arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser. Vi jobber for å styrke osteopatiens posisjon i Norge og internasjonalt, gjennom høy faglig- og yrkesetisk standard. Vi skal utover dette fremme kvalitet i osteopatiutdanningen, samt utvikle faget slik at vi til enhver tid fremmer god folkehelse, og dermed bidra til å løse befolkningens muskel- og skjelettlidelser. Vårt hovedmål er autorisasjon.

Norsk Osteopatforbund
Orkdalsveien 67
7300 Orkanger
Norge