Gå videre til innhold
Fysisk aktive barn har det bedre, og lærer mere

Nyhet -

Fysisk aktive barn har det bedre, og lærer mere

Barn og unge er fremtiden vår, og deres nåværende og fremtidige helse krever omfattende tiltak - på flere arenaer. Vi er derfor glade for at det er foreslått midler til dette i helse- og skolebudsjettet.

Helsefremmende arbeid er sammensatt og krever langsiktige satsinger og solide rammer. Som ledd i en satsing på barn og unges psykiske- og fysiske helse er det avgjørende at det tilføres midler som kan sikre mer fysisk aktivitet i skolen.

Det er en klar sammenheng mellom psykisk uhelse og kroppslige plager, ofte i form av muskel- og skjelettplager. Samtidig foreligger det solid kunnskap om at fysisk aktivitet som en del av skolehverdagen er svært helsefremmende, og at det gir positivt utslag innen fysisk helse, trivsel og læring, men også i form av bedre livskvalitet. I tillegg vet vi at det er et godt dokumentert virkemiddel ved forebygging og behandling av en rekke alvorlige sykdommer og tilstander.

Deltagelse og medvirkning på arenaer også utenfor skolen, for eksempel innen kultur og idrett, fremmer mestring og følelsen av tilhørighet – dette er bra for barna våre i dag, men legger også et godt fundament for god helse gjennom livet.

Emner

Tags

Pressekontakt

Tomas Collin

Tomas Collin

Pressekontakt Styreleder Leder av organisasjonen 913 28 430
Matias Fjeld

Matias Fjeld

Pressekontakt Styremedlem Kommunikasjonsansvarlig 988 36 312

Relatert materiale

Vi arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser.

Norsk Osteopatforbund arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser. Vi jobber for å styrke osteopatiens posisjon i Norge og internasjonalt, gjennom høy faglig- og yrkesetisk standard. Vi skal utover dette fremme kvalitet i osteopatiutdanningen, samt utvikle faget slik at vi til enhver tid fremmer god folkehelse, og dermed bidra til å løse befolkningens muskel- og skjelettlidelser. Vårt hovedmål er autorisasjon.

Norsk Osteopatforbund
Orkdalsveien 67
7300 Orkanger
Norge