Gå videre til innhold
Spennende høst i vente!

Nyhet -

Spennende høst i vente!

August er kommet, og vi håper dere alle har hatt en fin sommer! De fleste er nok ferdige med ferien nå, mens for noen har den akkurat begynt. Vi i Norsk Osteopatforbund har ladet batteriene, og er nå i full gang med å forberede en spennende høst, med bredt innhold og et stort antall aktiviteter.

Først reiser vi til Arendalsuka 2021, 16.-20. august. Arendal er et flott sted, hvor rammene er lagt til rette for en uke med gode samtaler og spennende diskusjoner. Dette ser vi frem til.

Norsk Osteopatforbund og Oslo skal også være vertskap for høstmøte i «European Federation & Forum for Osteopathy» (EFFO), og vi venter i spenning på om vi kan holde dette fysisk eller om det blir en digital seanse. Uansett blir det et spennende arrangement som vi gleder oss til å arrangere.

September er naturlig nok en måned vi gleder oss til. Da skal Regjeringen i henhold til budsjettavtalen presentere lovforslag om offentlig autorisasjon av yrket osteopat. Osteopater tilfører allerede kapasitet og valgfrihet i førstelinjetjenesten. Autorisasjon vil sikre pasientene nødvendig trygghet, også blir det enklere med et godt samarbeid på tvers av faggruppene som jobber med muskel- og skjelettplager.

I tillegg til dette vil det være større og mindre aktiviteter gjennom høsten, både digitalt og forhåpentlig også noe fysisk. Det blir som dere skjønner en spennende høst, så følg med i våre kanaler. Vi skal holde dere oppdatert.

Emner

Tags

Pressekontakt

Tomas Collin

Tomas Collin

Pressekontakt Styreleder Leder av organisasjonen 913 28 430
Matias Fjeld

Matias Fjeld

Pressekontakt Styremedlem Kommunikasjonsansvarlig 988 36 312

Vi arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser.

Norsk Osteopatforbund arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser. Vi jobber for å styrke osteopatiens posisjon i Norge og internasjonalt, gjennom høy faglig- og yrkesetisk standard. Vi skal utover dette fremme kvalitet i osteopatiutdanningen, samt utvikle faget slik at vi til enhver tid fremmer god folkehelse, og dermed bidra til å løse befolkningens muskel- og skjelettlidelser. Vårt hovedmål er autorisasjon.

Norsk Osteopatforbund
Orkdalsveien 67
7300 Orkanger
Norge