Gå videre til innhold
Krisepakke for norske osteopater

Pressemelding -

Krisepakke for norske osteopater

Norske osteopater har de siste par ukene vært i en vanskelig og utrygg økonomisk situasjon, som resten av norsk næringsliv. Mange av våre medlemmer melder om usikkerhet knyttet til hvor lenge de kan holde ut i dagens situasjon før de må vurdere å legge ned virksomheten sin.

-Våre medlemmer har blitt pålagt å stenge ned driften av smittevernhensyn, det betyr også full stopp i omsetning. Vi støtter tiltakene som er foretatt, men må få utrykke hvor dramatisk det er for medlemmene våre økonomisk, sier Tomas Collin, leder Norsk Osteopatforbund.

I dag har finansministeren og et samlet norsk næringsliv presentert hovedtrekkene i en ny «kontantstøtteordning» for selvstendig næringsdrivende og bedrifter som er blitt pålagt å stenge ned, eller som opplever kraftig svikt i omsetning som følge av koronavedtak. Planen er ikke vedtatt og skal jobbes med i stortinget de nærmeste dagene.

-Tiltaksplanen vil kunne treffe landets osteopater godt. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til graden av støtte og til hvem som faller innenfor ordningen, og dette vil vi jobbe for å få klarhet i den nærmeste uken, avslutter Collin.

Norsk Osteopatforbund jobber for å sikre at våre medlemmer også vil kunne bidra til god muskel- og skjeletthelse i det norske samfunnet i fremtiden - når de smittevernfaglige rådene tilsier dette.

Emner

Tags


Norsk Osteopatforbund arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser. Vi jobber for å styrke osteopatiens posisjon i Norge og internasjonalt, gjennom høy faglig- og yrkesetisk standard. Vi skal utover dette fremme kvalitet i osteopatiutdanningen, samt utvikle faget slik at vi til enhver tid fremmer god folkehelse, og dermed bidra til å løse befolkningens muskel- og skjelettlidelser. Vårt hovedmål er autorisasjon.

Pressekontakt

Matias Fjeld

Matias Fjeld

Pressekontakt Styremedlem Markedsansvarlig 988 36 312
Tomas Collin

Tomas Collin

Pressekontakt Leder Leder av organisasjonen 913 28 430

Relaterte nyheter

Vi arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser.

Norsk Osteopatforbund arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser. Vi jobber for å styrke osteopatiens posisjon i Norge og internasjonalt, gjennom høy faglig- og yrkesetisk standard. Vi skal utover dette fremme kvalitet i osteopatiutdanningen, samt utvikle faget slik at vi til enhver tid fremmer god folkehelse, og dermed bidra til å løse befolkningens muskel- og skjelettlidelser. Vårt hovedmål er autorisasjon.

Norsk Osteopatforbund
Orkdalsveien 67
7300 Orkanger
Norge