Gå videre til innhold
Leder i NOF, Tomas Collin.
Leder i NOF, Tomas Collin.

Pressemelding -

Osteopater får offentlig autorisasjon som helsepersonell.

Stortinget har bedt regjeringen gi offentlig autorisasjon til osteopater og naprapater, bekrefter Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i FRP.

«– Dette har aldri vært alternativ medisin, men helt ordinær helsebehandling for muskel- og skjelettlidelser på linje med fysioterapi og kiropraktikk. Hvert år bidrar disse yrkesgruppene til å redusere sykefravær og gi bedre livskvalitet for tusenvis av nordmenn. Disse behandlingene har god dokumentert helseeffekt og endelig får de anerkjennelse for det gjennom en offentlig autorisasjon også her i Norge, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp).»

- Vi gjør allerede en viktig innsats for mange, og nå får vi endelig jobbe på like vilkår som våre kollegaer, sier leder i NOF, Tomas Collin.

Norsk Osteopatforbund har jobbet for autorisasjon i en årrekke. Det er derfor med en god blanding av stolthet og glede vi endelig kan slippe jubelen løs! Osteopater tilfører kapasitet og valgfrihet i førstelinjetjenesten. Autorisasjon vil gi pasientene nødvendig trygghet, og det blir enklere med et godt samarbeid på tvers av faggruppene.

- Vi skal fortsette vårt arbeid med fagutvikling, og fremme god folkehelse. Vi skal, sammen med våre gode kollegaer, gi god helsehjelp til de store pasientgruppene innen muskel- og skjelettplager i årene som kommer, avslutter Collin.

Related links

Emner

Tags


Norsk Osteopatforbund arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser. Vi jobber for å styrke osteopatiens posisjon i Norge og internasjonalt, gjennom høy faglig- og yrkesetisk standard. Vi skal utover dette fremme kvalitet i osteopatiutdanningen, samt utvikle faget slik at vi til enhver tid fremmer god folkehelse, og dermed bidra til å løse befolkningens muskel- og skjelettlidelser. Vårt hovedmål er autorisasjon.

Pressekontakt

Tomas Collin

Tomas Collin

Pressekontakt Styreleder Leder av organisasjonen 913 28 430
Matias Fjeld

Matias Fjeld

Pressekontakt Styremedlem Kommunikasjonsansvarlig 988 36 312

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Vi arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser.

Norsk Osteopatforbund arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser. Vi jobber for å styrke osteopatiens posisjon i Norge og internasjonalt, gjennom høy faglig- og yrkesetisk standard. Vi skal utover dette fremme kvalitet i osteopatiutdanningen, samt utvikle faget slik at vi til enhver tid fremmer god folkehelse, og dermed bidra til å løse befolkningens muskel- og skjelettlidelser. Vårt hovedmål er autorisasjon.

Norsk Osteopatforbund
Orkdalsveien 67
7300 Orkanger
Norge