Pressemelding -

Osteopater får offentlig autorisasjon som helsepersonell.

Stortinget har bedt regjeringen gi offentlig autorisasjon til osteopater og naprapater, bekrefter Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i FRP.

«– Dette har aldri vært alternativ medisin, men helt ordinær helsebehandling for muskel- og skjelettlidelser på linje med fysioterapi og kiropraktikk. Hvert år bidrar disse yrkesgruppene til å redusere sykefravær og gi bedre livskvalitet for tusenvis av nordmenn. Disse behandlingene har god dokumentert helseeffekt og endelig får de anerkjennelse for det gjennom en offentlig autorisasjon også her i Norge, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp).»

- Vi gjør allerede en viktig innsats for mange, og nå får vi endelig jobbe på like vilkår som våre kollegaer, sier leder i NOF, Tomas Collin.

Norsk Osteopatforbund har jobbet for autorisasjon i en årrekke. Det er derfor med en god blanding av stolthet og glede vi endelig kan slippe jubelen løs! Osteopater tilfører kapasitet og valgfrihet i førstelinjetjenesten. Autorisasjon vil gi pasientene nødvendig trygghet, og det blir enklere med et godt samarbeid på tvers av faggruppene.

- Vi skal fortsette vårt arbeid med fagutvikling, og fremme god folkehelse. Vi skal, sammen med våre gode kollegaer, gi god helsehjelp til de store pasientgruppene innen muskel- og skjelettplager i årene som kommer, avslutter Collin.

Related links

Emner

  • Helse, sykepleie, legemiddel

Kategorier

  • folkehelse
  • osteopati
  • autorisasjon

Norsk Osteopatforbund arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser. Vi jobber for å styrke osteopatiens posisjon i Norge og internasjonalt, gjennom høy faglig- og yrkesetisk standard. Vi skal utover dette fremme kvalitet i osteopatiutdanningen, samt utvikle faget slik at vi til enhver tid fremmer god folkehelse, og dermed bidra til å løse befolkningens muskel- og skjelettlidelser. Vårt hovedmål er autorisasjon.

Kontakter

Tomas Collin

Pressekontakt Styreleder Leder av organisasjonen 913 28 430

Matias Fjeld

Pressekontakt Styremedlem Kommunikasjonsansvarlig 988 36 312

Relatert innhold